Brukermedvirkning

En av våre målsetninger er å utvikle tjenester som gjør arbeidsdagen for brukerne våre enklere. For å oppnå det, trenger vi god dialog med brukerne.

Styringsgruppen

  • Øverste beslutningsnivå til prosjektet
  • Skal sikre effektiv beslutningstaking og strategisk kontroll

Referansegruppen

Har en rådgivende og forankrende rolle for prosjektet. Skal prioritere oppgaver ut fra et helhetlig syn på systemet