Historien om Cristin

Cristin-systemet ble implementert i 2010 som et felles system for offentlig finansierte institusjoner. Hovedformålet med Cristin er å gi en oversikt over hva som skjer i norsk forskning.

Systemet forvaltes til daglig av Cristin-sekretariatet som hører til Seksjon for forskningstjenester i CERES.

Rapportering via Cristin

Et viktig delmål er å legge til rette for rapportering av vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsepartementet, for de medlemsinstitusjonene som får deler av sin finansiering via resultatbasert omfordeling (RBO). Cristin skal effektivisere og forenkle prosessen med å rapportere vitenskapelige publikasjoner (NVI-rapporteringen).

Cristin skal i tillegg levere informasjon til andre statlige aktører, for å forenkle andre rapporteringer for forskerne og institusjonene.

Organisasjonen CRIStin

Omtrent samtidig med implementeringen av Cristin-systemet, ble organisasjonen CRIStin etablert. I tillegg til forvaltning av CRIStin-systemet hadde organisasjonen CRIStin ansvaret for forhandling av tilgang til forskningsressurser for forskningsbibliotekene (konsortieforhandlinger) og arbeidet med å gjøre offentlig finansiert norsk forskning åpent tilgjengelig (open access).

CERES

1.1.2017 fusjonerte CRIStin-organisasjonen med det som da het FSAT - felles studieadministrativt tjenestesenter. Den nye organisasjonen fikk navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.. Organisasjonen CRIStin har byttet navn til Seksjon for forskningstjenester. Navnet Cristin er nå bare knyttet til systemet.

Nytt statlig tjenesteorgan for forskning og studier

1.1.2018 fusjonerer CERES med Uninett og Bibsys. Navn og internorganisering er under utarbeidelse. Hovedkontoret for den nye organet vil ligge i Trondheim, men det som i dag hører til i CERES vil fortsatt være i Oslo.

Publisert 12. okt. 2017 08:49 - Sist endret 13. nov. 2017 10:57