Referansegruppen

Referansegruppen skal på samme måte som styringsgruppen ha helhetsblikket på videreutviklingen, fra perspektivet til brukerne av systemet. Gruppen består av forskere og superbrukere.

Referansegruppen melder saker til Styringsgruppen, som igjen melder saker videre til styret i CERES.

Deltakere

 • Herman Strøm – Universitetet i Oslo (UiO)
 • Claes Lampi – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Hanne Fossheim – UniResearch, Bergen
 • Tormod Strømme – Universitetet i Bergen (UiB)
 • Hilde Trygstad – VID Vitenskapelige høyskole (VID)
 • Solveig Fossum Raunehaug  – Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Siri Sæther – Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Svein Ølnes – Vestlandsforskning
 • Harald Aas – Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Tanja Strøm – Høgsjolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Helge Børresen – Helse Fonna
 • Bjørn R. Langerud – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Randi Østhus – Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Kjetil Solvik - Norges musikkhøgskole (NMH)

Referat

 

Møteplan 2018

4. juni

20. september

5. november