Referansegruppen

Referansegruppen skal på samme måte som styringsgruppen ha helhetsblikket på videreutviklingen, fra perspektivet til brukerne av systemet. Gruppen består av forskere og superbrukere.

Referansegruppen melder saker til Styringsgruppen.

Deltakere

 • Herman Strøm – Universitetet i Oslo (UiO)
 • Claes Lampi – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Hanne Fossheim – UniResearch, Bergen
 • Tormod Strømme – Universitetet i Bergen (UiB)
 • Hilde Trygstad – VID Vitenskapelige høyskole (VID)
 • Solveig Fossum Raunehaug  – Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Siri Sæther – Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Svein Ølnes – Vestlandsforskning
 • Harald Aas – Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Tanja Strøm – Høgsjolen i Oslo og Akershus (HiOA)
 • Helge Børresen – Helse Fonna
 • Bjørn R. Langerud – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Randi Østhus – Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Kjetil Solvik - Norges musikkhøgskole (NMH)

Referat

 

Møteplan 2018

4. juni

20. september

5. november