Ekspertgruppe for administrasjon og NVI-rapportering

Har en rådgivende og forankrende rolle for oppgaver knyttet til delprosjektet "administrasjon og NVI-rapportering". Skal prioritere innenfor de saker som faller inn under dette delprosjektet i videreutviklingen.

Medlemmer

 • Margaret Louise Fotland – Universitetet i Oslo (UiO)
 • Anita Berg – Universitetsbiblioteket i Stavanger
 • Gunnar Sivertsen – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Randi Østhus – Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Elisabeth Dahlberg – Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Fredrik Feyling – Helse Stavanger
 • Elin Greta Fridthjofsdottir – SINTEF
 • Åse Kvinnsland Kodal – UniResearch, Bergen
 • Nina Slind – St. Olavs hospital
 • Charlotte Buus Jensen – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Lise-Lotte Kristensen – Nofima
 • Anita Lilius – Sykehuset i Telemark (SiT)
 • Liv Gaustad – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Reidun Skårerhøgda – Ahus
 • Tormod Strømme – Universitetet i Bergen (UiB)
 • Gry Ane Vikanes Lavik – NSD - Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Referater

 

Møteplan 2017