Forsiden

Søk og registrer

Prosjekt, resultat, person, forskningsgruppe og institusjon
Cristin-systemet sine ikon for prosjekt, resultat, person og forskningsgruppe
» Gå til Cristin-systemet

Hent ut data fra Cristin

Hent ut data om prosjekter, biobanker, institusjoner med underenheter, personer, resultater (publikasjoner m.m.)
Ikon for Cristin REST API
» Gå til Cristin REST API med dokumentasjon

Forskersider

Registrering, rapportering, support

Superbrukersider

Rapportering, veiledninger, support

Statistikk og rapporter

  • NVI-resultater (publikasjonspoeng) fra 2011 til 2018
  • Institusjonsrapporter (DUCT)