Personvern

» Personvernerklæring for Cristin (PDF)

Formål

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem og skal

  • samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning
  • forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til rette for gjenbruk av forskningsinformasjon
  • overse rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapportering)

Behandling av personopplysninger i Cristin er nødvendig for at Cristin skal kunne behandle data om deg korrekt og for at dataene skal kunne inngå i den årlige nasjonale rapporteringen av forskningsaktivitet (her vitenskapelig publikasjoner). Behandlingen av personopplysninger i Cristin er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven § 7-7.Rapportering til database for vitenskapelig publisering. (Lovdata.no)

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Det blir ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i Cristin.

Følgende personopplysninger kan bli behandlet i Cristin: profilinformasjon (slik som ditt navn, kontaktinformasjon, stilling, arbeidsgiver), fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer) eller alternativ ID (passnummer, Social Security Number, Tax number, Value added tax number), tilknytning til publikasjoner/annen forskningsaktivitet, prosjekter og annen informasjon du oppgir i systemet.

Innsyn og retting

Du har rett til

  • å få innsyn i alle personopplysninger som er registrert om deg
  • å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg dersom du ønsker det
  • å få uriktige personopplysninger om deg korrigert
  • å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert

Dersom du mener vi har registrert feil eller mangelfulle personopplysninger om deg, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post support@cristin.no. Det er viktig at du begrunner og evt. dokumenterer hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle. 

Utlevering til andre

Cristin legger til rette for gjenbruk av data og vil kunne utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer. Det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig. Ikke sensitive data (publikasjoner, prosjekter og lignende) kan hentes via åpne kommunikasjonsprotokoller (API). 

Behandlingsansvarlig

Unit er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Cristin, jf. General Data Protection Regulation (GDPR) art. 4 (7) (gdpr-info.eu). Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du ta kontakt med Cristin-sekretariatet på e-post: cristin-kontakt@cristin.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Til deg som Cristin-institusjon: Dette betyr at dere ikke behøver databehandleravtale med oss.

Sikkerhet

For å sikre dine personopplysninger er det iverksatt flere sikkerhetstiltak. Det er iverksatt sikkerhetstilgang, slik som tilgangskontroll for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig for tilgang til dine personopplysninger. Alle registreringer logges og vi gjennomfører løpende sikkerhetstesting og kvalitetstesting av registrerte data og systemer.

Bruk av informasjonskapsler

Vi samler inn statistikk om hvordan cristin.no brukes for å kunne forbedre og videreutvikle sidene. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på de åpne nettsidene. IP-adressen anonymiseres før den sendes til Google.

Vi bruker informasjonskapsler, eller "cookies" til følgende formål:

  • Analyse og statistikk på bruk av nettsidene våre
  • Innlogging og administrasjon av nettstedet

Vi kan ikke knytte informasjon om hvordan du bruker nettstedet til deg som enkeltperson, fordi informasjon i informasjonskapslene er anonymisert.

Du kan hindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillingene i nettleseren (nettvett.no).

Publisert 29. juni 2018 13:57 - Sist endret 29. juni 2018 14:48