Om Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Cristin skal

  • samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning
  • forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til rette for gjenbruk av forskningsinformasjon
  • overse rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapportering)

Rapportering via Cristin

  • Vitenskapelige publikasjoner (NVI)
  • Prosjekter til Forskningsrådet

Videreutvikling

Informasjon om prosessen med å flytte Cristin over på ny teknologi

Koblinger til andre systemer

Cristin gjenbruker informasjon fra andre systemer og gjør egne data tilgjengelig for andre

Brukermedvirkning

Brukergruppene som bidrar i spesifisering og testing av det nye systemet


Medlem i Cristin

Hva som kreves av en institusjon eller forsker for å bli medlem i Cristin

Ansatte

Seksjon for forskningstjenester i CERES

Kontakt

Cristin-sekretariatet og superbrukere ved medlemsinstitusjonene

Målsetninger og strategi

Arkiv over strategiske planer fra før fusjonen med CERES

Årsplaner og rapporter

Arkiv over årsplaner og rapporter fra før fusjonen med CERES

Historien om Cristin

Fra etableringen av systemet til i dag