Om Cristin

Cristin (Current research information system in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Cristin skal

  • samle og tilgjengeliggjøre informasjon om norsk forskning
  • forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til rette for gjenbruk av forskningsinformasjon
  • følge opp rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapportering)

Rapportering via Cristin

  • Vitenskapelige publikasjoner (NVI)
  • Prosjekter til Forskningsrådet

Videreutvikling

Informasjon om prosessen med å flytte Cristin over på ny teknologi

Koblinger til andre systemer

Cristin gjenbruker informasjon fra andre systemer og gjør egne data tilgjengelig for andre

Brukermedvirkning

Brukergruppene som bidrar i spesifisering og testing av det nye systemet

Medlem i Cristin

Hva som krevst for at ein institusjon eller forskar kan verte medlem i Cristin

Ansatte

Seksjon for forskningstjenester


Styringsdokument

Årsplaner og strategier 2011-2017

Pressemeldingar

Tal frå NVI-rapporteringa, vidareutviklinga av Cristin og andre meldingar

Kontakt

Cristin-sekretariatet og superbrukere ved medlemsinstitusjonene

Personvern i Cristin

Personvernserklæring og bruk av informasjonskapsler