Kobling til andre systemer

Cristin skal forenkle forskningsadministrative oppgaver ved å legge til rette for gjenbruk av forskningsinformasjon. Ved å hente informasjon fra andre systemer, og gjøre informasjon i Cristin tilgjengelig for andre, reduseres behovet for manuell registrering.

Norges forskningsråd

Henter informasjon om vitenskapelige publikasjoner fra Cristin når prosjektledere sender rapport om resultater av prosjektet.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Sender godkjente helseforskningsprosjekter til Cristins prosjektkatalog.

NSD - Norsk senter for forskningsdata > NORD-i

Henter Cristin prosjekt-ID og lagrer det i skjema for arkivering av datasett.