Styringsgruppen

Stryingsgruppen har et overordnet blikk på utviklingen og hjelper oss å ta de riktige veivalgene.

Gruppen består av tre representanter fra UH-sektoren, to fra helsesektoren, en fra instituttsektoren, en fra Forskningsrådet, direktør ved KDTO-CERES og Underdirektør for forskningstjenester i KDTO-CERES.

Hovedoppgaver

 • Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen
 • Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser)
 • Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet
 • Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse
 • Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
 • Følge opp fremdrift, behandle avvik og tiltak for å lukke disse
 • Ledelsestøtte for prosjektleder
 • Godkjenne sluttleveransen
 • Godkjenne evaluering

Dag til dag styring av prosjektet skjer i dialog mellom styringsgruppens leder og prosjektleder.

 

Medlemmer

 • Katrine Weisteen Bjerde – Underdirektør for forskningstjenester i CERES og leder for styringsgruppen
 • Grete Christina Lingjærde – Avdelingsdirektør i KDTO-CERES
 • Ernst Kristiansen – Forskningsdirektør, SINTEF
 • Kari-Anne Kristensen – Spesialrådgiver, Forskningsrådet
 • Johannes Falk Paulsen – Underdirektør for Enhet for lederstøtte, Universitetet i Oslo
 • Trine B. Haugen – Prodekan for FoU, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Sigbjørn Hernes – Hovedbibliotekar, Høgskolen i Lillehammer
 • Bernt Olav Økland – Rådgiver, Helse Bergen
 • Fredrik A. Dahl – Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus

Observatør: Hanne Vibekk, Utviklingsleder Cristin, KDTO-CERES

                    Marit Henningsen, Fagleder Cristin-sekretariatet, KDTO-CERES

Sekretær: Ole Martin Nodenes - Prosjektleder, KDTO-CERES

Referater

Referat 29.01.18 (ikke formelt godkjent)
 

Møteplan 2018

29. januar
12. april