Ekspertgruppe for forskere

Har en rådgivende og forankrende rolle for de deler av videreutviklingen som berører forskerne. Skal prioritere innenfor de sakene i videreutviklingen som berører forskerne.

Medlemmer

 • Alexander Refsum Jensenius – Universitetet i Oslo
 • Øyvind Ravna – Universitetet i Tromsø (UiT), Det juridiske fakultet
 • Synnøve Thomassen Andersen – Universitetet i Tromsø (UiT), Fakultet for idrett reiseliv og sosialfag
 • Stephen Wickler – Universitetsmuseet (UiT), Tromsø museum
 • Gunn Elin Fedreheim – Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Jo Dugstad Wake – UniResearch, Bergen
 • Ingerid Brænne Arbo – St. Olavs hospital
 • Paal Krokene – Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Hein Meling – Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Solveig Østrem – Høgskolen i Lillehammer (HiL)
 • Kristin Haugan – St. Olavs hospital

Referater

 

Møteplan 2017