Styringsgruppen

Styringsgruppen har et overordnet blikk på utviklingen og hjelper oss å ta de riktige veivalgene. Styringsgruppen vedtar prosjektplan og milepælsplaner.

Gruppen består av tre representanter fra UH-sektoren, to fra helsesektoren, en fra instituttsektoren, en fra Forskningsrådet og to fra Unit.

Hovedoppgaver

 • Sikre at prosjektets leveranse er i samsvar med bestillingen
 • Overordnet ansvar for prosjektets rammer (innhold, tid og ressurser)
 • Sikre nødvendige ressurser for gjennomføring av prosjektet
 • Behandle vesentlige endringer i mandat og prosjektbeskrivelse
 • Avklare strategiske spørsmål og grensesnitt med andre prosjekter og aktiviteter
 • Følge opp fremdrift, behandle avvik og tiltak for å lukke disse
 • Ledelsestøtte for prosjektleder
 • Godkjenne sluttleveransen
 • Godkjenne evaluering

Dag til dag styring av prosjektet skjer i dialog mellom styringsgruppens leder og prosjektleder.

 

Medlemmer

 • Katrine Weisteen Bjerde – Leder for styringsgruppen, Unit
 • Grete Christina Lingjærde – Avdelingsdirektør, Unit
 • Ernst Kristiansen – Forskningsdirektør, SINTEF
 • Kari-Anne Kristensen – Spesialrådgiver, Forskningsrådet
 • Johannes Falk Paulsen – Underdirektør, Universitetet i Oslo
 • Trine B. Haugen – Professor, Fakultet for helsefag, OsloMet
 • Sigbjørn Hernes – Hovedbibliotekar, Høgskolen i Innlandet
 • Bernt Olav Økland – Rådgiver, Helse Bergen
 • Fredrik A. Dahl – Seniorforsker, Akershus Universitetssykehus

Observatører:

 • Hanne Vibekk, Utviklingsleder Cristin, Unit
 • Marit Henningsen, Fagleder Cristin-sekretariatet, Unit
 • Gordana Ilic Holen, Rådgiver Cristin-sekretariatet, Unit

Sekretær:

 • Ole Martin Nodenes - Prosjektleder, Unit

Referater