Ekspertgruppe for prosjekter

Har en rådgivende og forankrende rolle for prosjektkatalogen. SKal prioritere innenfor de oppgavene som faller inn under dette delprosjektet i videreutviklingen.

Medlemmer

  • Margaret Louise Fotland – Universitetet i Oslo (UiO)
  • Karin Anne Vassbakk – Ahus
  • Reidar Christian Thorstensen – Helse-Bergen
  • Dominic Anthony Hoff – Oslo Universitetssykehus (Ous)
  • Bodil Røyset – Helse Møre og Romsdal
  • Randi Østhus – Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Bernt Olav Økland – Helse-Bergen
  • Hanne Fosheim – UniResearch, Bergen
  • Peder Utne – Oslo Universitetssykehus (Ous)

Referater

 

Møteplan 2017