Medlem i Cristin

Cristin har pr 1.1.2017 138 medlemsinstitusjoner. Institusjonene er fordelt på tre sektorer: Universiteter og høgskoler (UH), helseforetak og forskningsinstitutter.

Hva er en medlemsinstitusjon?

Medlemsinstitusjoner har tilgang til å logge inn og registrere ansatte og arbeider i Cristin. En institusjon trenger ikke være medlem for å bli kreditert på publikasjoner og prosjekter, som deltakere eller finansiører.

Begrenset inntak av nye medlemsinstitusjoner

Dagens system ble utviklet for institusjoner som skal rapportere vitenskapelige publikasjoner til departementene (NVI-rapporteringen).

Fordi systemet i dag ikke skiller mellom de som rapporterer til NVI og de som ikke gjør det, må alle institusjoner delta i kvalitetssikringen av publikasjonene. Dette gir unødvendig merarbeid for alle parter. Dette gjør at vi må begrense inntak av nye medlemsinstitusjoner inntil ny funksjonalitet for NVI-rapporteringen er utviklet.

Venteliste

Ønsker du at din institusjon skal bli medlem av Cristin, fyll ut skjemaet for å sette dere på venteliste. Vi ta kontakt når vi kan ta inn nye medlemsinstitusjoner.

» Venteliste for å bli medlemsinstitusjon (nettskjema)

Institusjoner som deltar i eller finansierer forskning

Institusjoner som ikke er medlem, men skal krediteres på resultater og prosjekter som deltaker eller finansiør, må registreres i vårt register over norske og utenlandske institusjoner.

» Meld inn en institusjon til Cristins institusjonsregister (nettskjema)

Medlemskap i Cristin er knyttet til institusjonen

Du må ha en aktiv tilknytning til en medlemsinstitusjon for å kunne logge deg inn og registrere forskningsaktivitet og redigere personprofilen.

Hva skjer hvis du bytter jobb?

Hvis ditt nye arbeidssted også er en medlemsinstitusjon, må din profil knyttes til denne institusjonen for at du skal kunne logge inn. Kontakt superbruker på nytt arbeidssted for hjelp.

Liste over institusjonelle superbrukere i Cristin

Hvis ditt nye arbeidssted ikke er medlemsinstitusjon, har du ikke lenger tilgang til Cristin og din profil.