Arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid

Medlemmer

Nina Malterud — Kunst og designhøyskolen i Bergen (KHIB)

Geir Strøm — Universitetet i Bergen (UiB)

Sidsel Moum — Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Kjetil Solvik — Norges musikkhøgskole (NMH)

Anette Waller — Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO)

Geir Davidsen — Universitetet i Tromsø (UiT)

Referater

 

Møteplan

Hovedoppgaver