Oversikt over lokale superbrukere

Dersom du har brukertilgang til Cristin-systemet, kontakt din lokale superbruker.

Alle andre kan kontakte oss på e-post: support@cristin.no

 

Oversikt over lokale superbrukere

 
Sektor Institusjon Navn E-post Hjemmeside
Institutt Meteorologisk Institutt Ingrid Våset iv@met.no Hjemmeside - MET
Institutt Meteorologisk Institutt Per Helmer Skaali per.helmer.skaali@met.no Hjemmeside - MET
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Lisbeth  Eriksen cristin@nmbu.no Cristin-informasjon ved NMBU
UH Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Liv  Gaustad cristin-hjelp@ntnu.no Oversikt over superbrukere ved NTNU
UH Universitetet i Agder Tord  Augland tord.augland@uia.no Cristin-informasjon ved UiA
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Anners Lerdal anners.lerdal@lds.no Hjemmeside - LDS
UH Universitetet i Bergen Karin Cecilia Rydving cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Irene Eikefjord cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Tormod Strømme cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Universitetet i Bergen Ingrid Cutler cristin@uib.no Cristin-informasjon ved UiB
UH Nord universitet Marit Strandås marit.strandas@nord.no Hjemmeside - Nord Universitet
UH Nord universitet Kari Pettersen kari.pettersen@nord.no Hjemmeside - Nord Universitet
UH Universitetet i Oslo Herman  Strøm herman.strom@admin.uio.no Oversikt over superbrukere ved UiO
UH Universitetet i Oslo Margaret  Fotland m.l.fotland@admin.uio.no Oversikt over superbrukere ved UiO
UH Universitetet i Stavanger Suvada  Veledar cristin@uis.no Oversikt over superbrukere ved UiS
UH Universitetet i Stavanger Anita  Berg cristin@uis.no Oversikt over superbrukere ved UiS
UH UiT - Norges arktiske universitet Randi  Østhus randi.osthus@uit.no Cristin-informasjon ved UiT
UH Høgskolen i Bergen (Høgskolen på Vestlandet) Sondre S. Arnesen cristin.hib@hvl.no Cristin-informasjon ved HVL
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kari  Fagerjord cristin-admin@usn.no Cristin-informasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Ingeborg  Stensli cristin-admin@usn.no Cristin-informasjon ved HSN
UH Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet) Anna  Løken anna.loken@hihm.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet) Eva Reiten Sæta eva.sata@hihm.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Høgskolen i Lillehammer (Høgskolen i Innlandet) Sigbjørn  Hernes cristin@hil.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Innlandet
UH Nord universitet Ingrid Eggen (hovedkontakt) ingrid.eggen@nord.no Hjemmeside - Nord universitet
UH Høgskolen i Oslo og Akershus Tanja Strøm tanja.strom@hioa.no Oversikt over superbrukere ved HiOA
UH Høgskulen i Sogn og fjordane (Høgskolen på Vestlandet) Astrid  Sandnes astrid.sandnes@hvl.no Cristin-informasjon ved HVL
UH Høgskulen i Sogn og fjordane (Høgskolen på Vestlandet) Lise  Vik-Haugen lise.vik-haugen@hvl.no Cristin-informasjon ved HVL
UH Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskolen på Vestlandet) Camilla  Wang Pedersen camilla.wang@hvl.no Cristin-informasjon ved HVL
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Cecilie  Fossli cristin-admin@usn.no Cristin-informasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Kjell Ove Jahr cristin-admin@usn.no Cristin-informasjon ved HSN
UH Høgskolen i Sørøst-Norge Mikael  Lagerborg cristin-admin@usn.no Cristin-informasjon ved HSN
UH Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien bentegl@hivolda.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Volda
UH Høgskulen i Volda Geir  Tangen Geir.Tangen@hivolda.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Volda
UH Høgskolen i Østfold Else Helene Norheim else.h.norheim@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Øyvind Gjems Fjeldbu oyvind.g.fjeldbu@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tatiana Volkova tatiana.b.volkova@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Tore Buarøy tore.o.buaroy@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Hanne  Dybvik hanne.dybvik@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Ketil  Isaksen ketil.isaksen@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Høgskolen i Østfold Heidi  Bodal heidi.bodal@hiof.no Cristin-informasjon ved Høgskolen i Østfold
UH Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Mette Irene Hætta metteih@samiskhs.no Cristin-informasjon ved Samisk høgskole
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Sidsel  Moum (hovedkontakt) Sidsel.Moum@adm.aho.no Hjemmeside - AHO
UH Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Vibeke  Aurmo vibeke.aurmo@adm.aho.no Hjemmeside - AHO
UH Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Timo  Brøyn timo.broyn@himolde.no Hjemmeside - HiMolde
UH Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Tove  Oddtrøen tove.oddtroen@himolde.no Hjemmeside - HiMolde
UH Norges handelshøyskole Fredrik  Kavli fredrik.kavli@nhh.no Hjemmeside - NHH
UH Norges idrettshøgskole Dag Ivar Uri dag.ivar.uri@nih.no Hjemmeside - Norges idrettshøgskole
UH Norges musikkhøgskole Otto Christian Pay ocp@nmh.no Hjemmeside - NMH
UH Norges musikkhøgskole Tone  Elofsson tone.elofsson@nmh.no Hjemmeside - NMH
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Anne Cathrine Munthe cristin@nmbu.no Cristin-informasjon ved NMBU
UH Ansgar Teologiske høgskole Birgit  Myrene myrene@ansgarskolen.no Hjemmeside - Ansgar Teologiske Høgskole
UH VID vitenskapelige høgskole Margrethe B. Søvik margrethe.sovik@vid.no Hjemmeside - VID
UH Høyskolen Kristiania Ingeborg Teigland (hovedkontakt) Ingeborg.teigland@kristiania.no Hjemmeside - Høyskolen Kristiania
UH Høyskolen Kristiania Kjartan Holm Trætteberg KjartanHolm.Traetteberg@kristiania.no Hjemmeside - Høyskolen Kristiania
UH VID vitenskapelige høgskole Hilde Trygstad hilde.trygstad@vid.no Hjemmeside - VID
UH Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Kjersti Langslet Rygh klr@dmmh.no Hjemmeside - DMMH
UH Fjellhaug Internasjonale høgskole Tom Erik Hamre thamre@fjellhaug.no Hjemmeside - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UH VID vitenskapelige høgskole Irene Hunskår irene.hunskar@vid.no Hjemmeside - VID
UH Høyskolen Diakonova Mona  Christiansen moc@diakonova.no Hjemmeside - Høyskolen Diakonova
UH Høyskolen Diakonova Jenny  Owe jen@diakonova.no Hjemmeside - Høyskolen Diakonova
UH Høyskolen for ledelse og teologi Tommy  Davidsson tommy.davidsson@hoyskolen.org Hjemmeside - Høyskolen for ledelse og teologi
UH Lovisenberg diakonale høgskole Fredrik Solvang Pettersen Fredrik.Solvang.Pettersen@ldh.no Hjemmeside - LDH
UH Lovisenberg diakonale høgskole Mia Alexandra Ølnes mia.olnes@ldh.no Hjemmeside - LDH
UH NLA Høgskolen Odd Kjetil Rangnes (hovedkontakt) OddKjetil.Rangnes@NLA.no Hjemmeside - NLA
UH NLA Høgskolen Marianne Grøvlen Sandven MarianneGrovlen.Sandven@NLA.no Hjemmeside - NLA
UH Steinerhøyskolen Henrik Holm henrik.holm@steinerhoyskolen.no Hjemmeside - Steinerhøyskolen
UH Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Oda Rosenkilde rosoda@westerdals.no Hjemmeside - Westerdals
UH Handelshøyskolen BI Per S. Refseth per.s.refseth@bi.no Hjemmeside - BI
UH Handelshøyskolen BI Ingun  Grytli ingun.grytli@bi.no Hjemmeside - BI
UH Det teologiske menighetsfakultet Elna  Strandheim elna.strandheim@mf.no Hjemmeside - Meninghetsfakultetet
UH Det teologiske menighetsfakultet Bente  Røren bente.roren@mf.no Hjemmeside - Meninghetsfakultetet
UH VID vitenskapelige høgskole Nina Sundnes Drønen nina.sundnes.dronen@vid.no Hjemmeside - VID
UH Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller anette.waller@khio.no Hjemmeside - KHiO
UH Bjørknes høyskole Monica  Matheson monica@bjorkneshoyskole.no Hjemmeside - Bjørknes høyskole
UH Forsvaret - Forsvarets høgskole Nina Eskild Riege nriege@fhs.mil.no Hjemmeside - Forsvarets høgskole
UH Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Mikkjell Lønning ml@hlb.no Hjemmeside - Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
UH Politihøgskolen Mette  Berg metber@phs.no Hjemmeside - Politihøgskolen
UH Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Cathrine Linn Fjeldstad cristin@unis.no Hjemmeside - UNIS
Helse Sjukehusapoteka Vest HF Øysten Rune Torgauten oystein.rune.torgauten@sav.no Hjemmeside - Sjukehusapoteka Vest
Helse Helse Bergen HF - Haukeland Universitetssykehus Bernt Olav Økland cristin@helse-bergen.no Hjemmeside - Haukeland Universitetssykehus
Institutt Telemarksforsking Karl Gunnar Sanda sanda@tmforsk.no Hjemmeside - Telemarkforsking
Institutt Agderforskning Michael  Ricke Michael.Ricke@agderforskning.no Hjemmeside - Agderforskning
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Åse Grundstrøm bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Norsk senter for bygdeforskning Linn Heidi Vinje linn.heidi.vinje@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt Norsk senter for bygdeforskning Tamila Thomassen tamila.thomassen@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt Norsk senter for bygdeforskning Svein Frisvoll svein.frisvoll@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt Norsk senter for bygdeforskning Liv Bjørnaas liv.bjornaas@bygdeforskning.no Hjemmeside - Bygdeforsk
Institutt CICERO Senter for klimaforskning Paolo  Zupin paolo.zupin@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt CICERO Senter for klimaforskning Bob  van Oort bvo@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt CICERO Senter for klimaforskning Sigrid Rian Song sigrid.rian.song@cicero.oslo.no Hjemmeside - CICERO
Institutt Chr. Michelsen Institute (CMI) Vigdis  Gåskjenn vigdis.gaskjenn@cmi.no Hjemmeside - CMI
Institutt Chr. Michelsen Institute (CMI) Merete  Leby merete.leby@cmi.no Hjemmeside - CMI
Institutt Christian Michelsen Research (CMR) Per Gunnar Lunde pgl@cmr.no Hjemmeside - CMR
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Anne Britt Djuve Anne.Britt.Djuve@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Bente G. Pettersen bente.pettersen@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt Forskningsstiftelsen Fafo Eli Eriksen Sveen eli.sveen@fafo.no Hjemmeside - FAFO
Institutt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Synnøve  Eifring biblioteket@ffi.no Hjemmeside - FFI
Institutt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Bjørg Uhlen Bjorg.Uhlen@ffi.no Hjemmeside - FFI
Institutt Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Claes Lykke Ragner claes.ragner@fni.no Hjemmeside - FNI
Institutt Havforskningsinstituttet Martin Gjervik martin.gjervik@hi.no Hjemmeside - Havforskningsinstituttet
Institutt Havforskningsinstituttet Kristian  Seterås kristian.seteraas@hi.no Hjemmeside - Havforskningsinstituttet
Institutt Institutt for energiteknikk (IFE) Gro  Hørthe gro.horthe@ife.no Hjemmeside - IFE
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Aashild  Finnestad Aashild.Finnestad@iris.no Hjemmeside - IRIS
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Nina Bussesund Roth nbr@iris.no Hjemmeside - IRIS
Institutt Institutt for samfunnsforskning (ISF) Jon Haakon Hustad jhh@samfunnsforskning.no Hjemmeside - ISF
Institutt Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Eirin Thomassen eirin.thomassen@krus.no Hjemmeside - KRUS
Institutt SINTEF Ocean Inger Gudmundsen Inger.Gudmundsen@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Ocean
Institutt Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Turid  Aakhus turid.aakhus@nasjonalmuseet.no Hjemmeside - Nasjonalmuseet
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Ellen Harstad ellen.harstad@nasjonalmuseet.no Hjemmeside - Nasjonalmuseet
Institutt Folkehelseinstituttet (FHI) Brit Kjønigsen brit.kjonigsen@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet (FHI) Bo  Valentin Bo.Valentin@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet (FHI) Johanne Longva Johanne.Longva@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Folkehelseinstituttet (FHI) Lien Nguyen lien.nguyen@fhi.no Hjemmeside - FHI
Institutt Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC) Marian  Tvedt marian.tvedt@nersc.no Hjemmeside - NERSC
Institutt Norges Geotekniske institutt (NGI) Ellen  Raddum Ellen.Raddum@ngi.no Hjemmeside - NGI
Institutt Norges geotekniske institutt (NGI) Margareta  Grahn Eva.Margareta.Grahn@ngi.no Hjemmeside - NGI
Institutt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Unn  Myklebost unn.myklebost@nifes.no Hjemmeside - NIFES
Institutt NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Claes  Lampi claes.lampi@nifu.no Hjemmeside - NIFU
Institutt NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Inger  Henaug inger.henaug@nifu.no Hjemmeside - NIFU
Institutt NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn  Hammer hha@nilu.no Hjemmeside - NILU
Institutt Norsk institutt for naturforskning (NINA) Siri Aashaug Sæther siri.saether@nina.no Hjemmeside - NINA
Institutt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Liv Mildrid Melkild Avset liv.avset@niva.no Hjemmeside - NIVA
Institutt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Inga Fløisand ifl@niva.no Hjemmeside - NIVA
Institutt Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Marie Ormset marie.ormset@niva.no Hjemmeside - NIVA
Institutt NIOM - Nordisk institutt for odontologiske materialer Katrine  Isene k.h.isene@niom.no Hjemmeside - NIOM
Institutt NOFIMA Lise-Lotte  Kristensen lise-lotte.kristensen@nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt NOFIMA Irene  Tabone Irene.Tabone@Nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt NOFIMA Kjetil  Aune kjetil.aune@nofima.no Hjemmeside - NOFIMA
Institutt Nordlandsforskning Evgueni Vinogradov evi@nforsk.no Hjemmeside - Nordlandsforskning
Institutt Nordlandsforskning Iselin Marstrander ima@nforsk.no Hjemmeside - Nordlandsforskning
Institutt NORSAR Åsta K. Skau Asta@norsar.no Hjemmeside - Norsar
Institutt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Stefka Eriksen stefka.eriksen@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Elisabeth  Andersen elisabeth.andersen@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Sigurd  Nesse sigurd.nesse@niku.no Hjemmeside - NIKU
Institutt Norsk Regnesentral Kari Åse Homme Kari.Aase.Homme@nr.no Hjemmeside - Norsk regnesentral
Institutt Northern Research Institute AS (NORUT) Berit Moldenæs berit.moldenaes@norut.no Hjemmeside - Norut
Institutt Northern Research Institute Narvik AS (NORUT) Ingeborg  Sandvik ingeborg.sandvik@norut.no Hjemmeside - Norut Narvik
Institutt Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Silje  Nålsund sn@nupi.no Hjemmeside - NUPI
Institutt Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Elin Maria Fiane emf@nupi.no Hjemmeside - NUPI
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Kari  Laupstad kari.laupstad@samfunn.ntnu.no Hjemmeside - NTNU Samfunnsforskning
Institutt NTNU Samfunnsforskning AS Ragnhild Birgitte Overland ragnhild.overland@samfunn.ntnu.no Hjemmeside - NTNU Samfunnsforskning
Institutt UNI Research Polytec AS Irene  Karlsen irene.karlsen@polytec.no Hjemmeside - POLYTEC
Institutt UNI Research Polytec AS Eirik  Apeland Eirik.Apeland@polytec.no Hjemmeside - POLYTEC
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Damian  Laws damian@prio.no Hjemmeside - PRIO
Institutt PRIO - Institutt for fredsforskning Lars Even Andersen larsea@prio.no Hjemmeside - PRIO
Institutt SINTEF energi AS Laila Økdal Aksetøy Laila.O.Aksetoy@sintef.no Hjemmeside -SINTEF Energi
Institutt SINTEF Petroleum AS Ingunn  Tiller Ingunn.Tiller@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Petroleum
Institutt SINTEF Raufoss Manufacturing AS Lieke Oosterhout lieke.oosterhout@sintef.no Hjemmeside - SINTEF Raufoss
Institutt Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Anne Kristin Wilhelmsen AnneKristin.Wilhelmsen@snf.no Hjemmeside - SNF
Institutt Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Benedicte  Mohr Benedicte.Mohr@stami.no Hjemmeside - STAMI
Institutt Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Gry  Nystrøm gry.nystrom@frisch.uio.no Hjemmeside - Frischsenteret
Institutt Stiftelsen SINTEF (IKT) Doris  Lund doris.lund@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (Byggforsk) Elin Greta Fridhjofsdottir elingreta.frdthjofsdottir@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Tine Levin Granlund tine.l.granlund@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF (materialer og kjemi) Ida  Lauritzen ida.lauritzen@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Stiftelsen SINTEF Trond  Haug Trond.Haug@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Tel-Tek Liv  Axelsen liv.axelsen@tel-tek.no Hjemmeside - Tel-Tek
Institutt Trøndelag forskning og utvikling Inghild Aldal Jørgenvåg post@tfou.no Hjemmeside - Trøndelag forskning og utvikling
Institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) Anne-Lise  Strømmen Anne-Lise.Myren_Strommen@toi.no Hjemmeside - TØI
Institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) Trude Kvalsvik Trude.Kvalsvik@toi.no Hjemmeside - TØI
Institutt Uni Research AS Hanne  Fosheim hanne.fosheim@uni.no Hjemmeside - Uni Research
Institutt Vestlandsforsking Anne Lise U. Skaar als@vestforsk.no Hjemmeside - Vestlandsforsking
Institutt Veterinærinstituttet Hanne Twedt Berli cristin@vetinst.no Hjemmeside - Veterinærinstituttet
Institutt Østfoldforskning AS Siw M. Nordahl siw@ostfoldforskning.no Hjemmeside - Østfoldforskning
Institutt Østlandsforskning AS Merethe  Lerfald ml@ostforsk.no Hjemmeside - Østfoldforskning
Helse Akershus universitetssykehus HF Reidun  Skårerhøgda reidun.skarerhogda@ahus.no Hjemmeside - AHUS
Helse Akershus universitetssykehus HF Anna Kalis anna.kalis@ahus.no Hjemmeside - AHUS
Helse Betanien Hospital (Telemark) Elisabeth  Sagafos elisabeth.sagafos@betanienhospital.no Hjemmeside - Betanien hospital
Helse Betanien Hospital Reidun  Fosse reidun.fosse@betanienhospital.no Hjemmeside - Betanien hospital
Helse Diakonhjemmet sykehus Gøril Tvedten Jorem Goril.Jorem@diakonsyk.no Hjemmeside - Diakonhjemmet sykehus
Helse Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger Karin Evy Rønningen ker@frambu.no Hjemmeside - Frambu
Helse LHL-klinikkene Christina Wikstrøm Hilmarsen christina.hilmarsen@lhl.no Hjemmeside - LHL-klinikkene
Helse Helgelandssykehuset HF Thomas Log Thomas.Log@helgelandssykehuset.no Hjemmeside - Helgelandssykehuset
Helse Finnmarkssykehuset - Helse Finnmark HF Mette Kjær mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no Hjemmeside - Finnmarkssykehuset
Helse Helse Fonna HF Helge  Børresen helge.boerresen@helse-fonna.no Hjemmeside - Helse Fonna
Helse Helse Førde HF Taryn Seta Malkhassian taryn.malkhassian@helse-forde.no Hjemmeside - Helse Førde
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF/Helse Nord RHF Vidar  Anderssen vidar.anderssen@unn.no Hjemmeside - Universitetssykehuset Nord-Norge
Helse Helse Nord RHF Tove Klæboe Nilsen tove.klaeboe.nilsen@helse-nord.no Hjemmeside - Helse Nord
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trine  Sandblost trine.sandblost@helse-mr.no Hjemmeside - Helse Møre og Romsdal
Helse Helse Møre og Romsdal HF Trond Are Johnsen Trond.Are.Johnsen@helse-mr.no Hjemmeside - Helse Møre og Romsdal
Helse Helse Møre og Romsdal HF Bodil  Røyset Bodil.Royset@helse-mr.no Hjemmeside - Helse Møre og Romsdal
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Linn B. Hølvold LinnBenjaminsen.Holvold@helse-nordtrondelag.no Hjemmeside - Helse Nord-Trøndelag
Helse Helse Nord-Trøndelag HF Marianne Lysne Marianne.Lysne@helse-nordtrondelag.no Hjemmeside - Helse Nord-Trøndelag
Helse Helse Sør-Øst RHF Tanja Schiøtz Wigley Tanja.Schiotz.Wigley@helse-sorost.no Hjemmeside - Helse Sør-Øst
Helse Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning Elina Vinberg Elina.Vinberg@kreftregisteret.no Hjemmeside - Kreftregisteret
Helse Martina Hansens Hospital Elisabeth  Thornes elisabeth.thornes@mhh.no Hjemmeside - Martina Hansens Hospital
Helse Modum Bad Amina  Kaggestad amina.kaggestad@modum-bad.no Hjemmeside - Modum bad
Helse Nordlandssykehuset HF Petter  Øien petter.oien@nordlandssykehuset.no Hjemmeside - Nordlandssykehuset
Helse Nordlandssykehuset HF Lill Magna Lekanger lill.magna.lekanger@nlsh.no Hjemmeside - Nordlandssykehuset
Helse Oslo universitetssykehus HF Pål  Bakke pal.bakke@oslo-universitetssykehus.no Cristin-informasjon ved OUS
Helse Private ideelle i Helse Vest(Haraldsplass Diakonale sykehus) Ida Kristine Sangnes ida.kristine.sangnes@ihelse.net Hjemmeside - Private ideelle i Helse Vest
Helse RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir (Undervisningsavdelingen) ba@r-bup.no Hjemmeside - RBUP
Helse RBUP Øst og Sør Mari Elvsåshagen mari.elvsashagen@r-bup.no Hjemmeside - RBUP
Helse Revmatismesykehuset AS Bente  Hamnes bente.hamnes@revmatismesykehuset.no Hjemmeside - Revmatismesykehuset
Helse Revmatismesykehuset AS Mai Kristin Berge Karlsen Mai.Kristin.Karlsen@revmatismesykehuset.no Hjemmeside - Revmatismesykehuset
Helse St. Olavs hospital HF Nina  Slind Nina.Slind@stolav.no Hjemmeside - St. Olavs hospital
Helse St. Olavs hospital HF Ingerid Brænne Arbo Ingerid.Brenne.Arbo@stolav.no Hjemmeside - St. Olavs hospital
Helse Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus Fredrik  Feyling fredrik.feyling@sus.no Hjemmeside - Stavanger universitetssykehus
Helse Sunnaas sykehus HF Anette  Juelsen Annette.Juelsen@sunnaas.no Hjemmeside - Sunnaas sykehus
Helse Sunnaas sykehus HF Vegard Strøm Vegard.Strom@sunnaas.no Hjemmeside - Sunnaas sykehus
Helse Sykehusapotek Nord HF Beate Hennie Garcia Beate.Hennie.Garcia@unn.no Hjemmeside - Sykehusapoteket i Nord
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Anne Lise Sagen-Major anne.lise.sagen.major@sykehusapoteket.no Hjemmeside - Sykehusapotekene i Midt-Norge
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Liv Johanne Wekre liv.j.wekre@sykehusapoteket.no Hjemmeside - Sykehusapotekene i Midt-Norge
Helse Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Ingvild Klevan Ingvild.Klevan@sykehusapoteket.no Hjemmeside - Sykehusapotekene i Midt-Norge
Helse Sykehuset i Vestfold HF Mariann  Mathisen mariann.mathisen@siv.no Hjemmeside - Sykehuset i Vestfold
Helse Sykehuset i Vestfold HF Siri Bråthen
(hovedkontakt)
SIBRAA@siv.no Hjemmeside - Sykehuset i Vestfold
Helse Sykehuset i Vestfold HF Rikke Aune Asbjørnsen rikke.aune.asbjornsen@siv.no Hjemmeside - Sykehuset i Vestfold
Helse Sykehuset i Vestfold HF Helene Johannessen helej4@siv.no Hjemmeside - Sykehuset i Vestfold
Helse Sykehuset Innlandet HF Anett Dokken anett.dokken@sykehuset-innlandet.no Hjemmeside - Sykehuset i Innlandet
Helse Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene lina.melketiene@sykehuset-innlandet.no Hjemmeside - Sykehuset i Innlandet
Helse Sykehuset Telemark HF Anita  Lilius anita.lilius@sthf.no Hjemmeside - Sykehuset i Telemark
Helse Sykehuset Telemark HF Stine Helene Dahl sthdah@sthf.no Hjemmeside - Sykehuset i Telemark
Helse Sykehuset Østfold HF Jonas Bergan jonas.bergan@so-hf.no Hjemmeside - Sykehuset i Østfold
Helse Sykehuset Østfold HF Julie Skattebu julie.skattebu@so-hf.no Hjemmeside - Sykehuset i Østfold
Helse Sykehuset Østfold HF Andreas Rekvin andreas.rekvin@so-hf.no Hjemmeside - Sykehuset i Østfold
Helse Sørlandet sykehus HF Sandrine  Schuhler-Slotten sandrine.schuhler.slotten@sshf.no Hjemmeside - Sørlandet sykehus
Helse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Karl-Heinz  Valtl karl-heinz.valtl@unn.no Hjemmeside - Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Valnesfjord Helsesportssenter Hanne Jakobsen Hanne.jakobsen@vhss.no Hjemmeside - Valnesfjord Helsesportssenter
Helse Vestre Viken HF Bente  Wiik Bente.Wiik@vestreviken.no Hjemmeside - Vestre viken
Institutt Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design Hildegunn  Gullåsen hildegunn.gullaasen@nasjonalmuseet.no Hjemmeside - Nasjonalmuseet
Helse Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Hege Eriksen Oswald h.e.oswald@nkvts.unirand.no Hjemmeside - NKVTS
UH Forsvaret - Luftkrigsskolen Anniken Langøigjelten anniken.langoigjelten@lksk.mil.no Hjemmeside - Forsvaret
UH Forsvaret - Sjøkrigsskolen Kari  Jensen kari.jensen@sksk.mil.no Hjemmeside - Forsvaret
UH Forsvaret - Krigsskolen Lene  Bomann-Larsen lbomannlarsen@mil.no Hjemmeside - Forsvaret
UH Forsvaret - Forsvarets ingeniørhøgskole Mass Soldal Lund masssoldallund@gmail.com Hjemmeside - Forsvaret
UH Nord universitet Anne Brita Nysæter anne.b.nysater@nord.no Hjemmeside - Nord universitet
Institutt Stiftelsen SINTEF (teknologi og samfunn) Geir  Tyrmi geir.tyrmi@sintef.no Hjemmeside - SINTEF
Institutt Chr. Michelsen Institute (CMI) Magnus  Hatlebakk magnus.hatlebakk@cmi.no Hjemmeside - CMI
Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Mette Stokseth Myhre mette.stokseth-myhre@iris.no Hjemmeside - IRIS/a>
Helse Sykehuset Østfold HF Anne Katrine Gullvåg anne.katrine.gullvag@so-hf.no Hjemmeside - Sykehuset i Østfold
Helse Sykehuset i Vestfold HF Zdravka  Golub zdravka.golub@siv.no Hjemmeside - Sykehuset i Vestfold
UH Nord universitet Marianne Hatlestad marianne.hatlestad@nord.no Hjemmeside - Nord universitet
UH Forsvaret - Krigsskolen Rita Hansen rita.hansen@krigsskolen.no Hjemmeside - Forsvaret
UH Høgskolen Stord/Haugesund (Høgskulen på Vestlandet) Ragnhild Hageberg ragnhild.hageberg@hvl.no Cristin-informasjon ved HVL
UH Universitetet i Agder Audun Svein Hofseth audun.hofseth@uia.no Cristin-informasjon ved UiA
Helse Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vidar  Andersen vidar.anderssen@unn.no Hjemmeside - Helse Nord RHF
UH Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Solveig  Fossum-Raunehaug cristin@nmbu.no Cristin-informasjon ved NMBU
Helse Lovisenberg Diakonale Sykehus Ragni Johansen (hovedkontakt) ragni.johansen@lds.no Hjemmeside - Lovisenberg Diakonale sykehus
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Charlotte Buus Jensen bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Berit Grimsrud bibliotek@nibio.no Hjemmeside - NIBIO
Institutt Møreforsking Liv Guri Velle (hovedkontakt) liv.guri.velle@moreforsk.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Møreforsking Inge Bruheim inge.bruheim@moreforsk.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Møreforsking Agnes Gundersen agnes.gundersen@moreforsk.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Møreforsking Molde Tone Finnøy Straumsheim tone.straumsheim@himolde.no Hjemmeside - Møreforsking
Institutt Teknova AS Hilde Midtbø hilde.midtbo@teknova.no Hjemmeside - Teknova
 
Publisert 8. juni 2017 19:26 - Sist endret 26. okt. 2017 12:47