Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Alle prosjekter som faller under Helseforskningsloven må sende prosjektsøknad til de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Når et prosjekt blir godkjent, blir det automatisk sendt til prosjektkatalogen i Cristin. Det sendes samtidig en e-post til prosjektlederen med lenke til prosjektet.

Bakgrunn for koblingen

Etter Helseforskningsloven er forskningsinstitusjonene pålagt å ha oversikt over sine helseforskningsprosjekter. Søknadsportalen til REK er først og fremst et saksbehandlingssystem, og har foreløpig ikke funksjonalitet for å hente ut statistikk og rapporter.

Cristin er bygget for at institusjonene skal kunne hente ut informasjon som er lagret, slik at de kan bruke den som grunnlag for strategiske beslutninger og rapportering til departementene. Når REK nå sender informasjon om godkjente prosjekter til Cristin, blir det enklere for institusjonene å få oversikten de er pålagt å ha. Alle godkjente prosjekter som er sendt til Cristin fra REK er samlet i Helseforskningsportalen.

I Cristin kan du legge til mer informasjon om prosjektet, f.eks.:

 • Pasientrettet beskrivelse (for prosjekter som rekrutterer pasienter til studier)
 • HRCS-koder (Health Research Classification System)
 • Resultater og formidlingsaktivitet
 • Relaterte prosjekter

Innhold

 • Koordinerende forskningsansvarlig institusjon
 • Andre forskningsansvarlige institusjoner
 • Prosjektleder
 • Prosjektdeltakere*
 • Start- og sluttdato
 • Helseprosjekttype
 • Prosjektfase
 • Sammendrag
 • REK-mappenummer
 • Biobank

Omfang

Cristin forventer å få overført ca 1700 nye prosjekter fra REK årlig. Vi har arbeider med å få overført tidligere godkjente prosjekter som fremdeles pågår, for å gjøre institusjonenes portefølje så komplett som mulig.

Hvordan virker koblingen?

Koblingen mellom søknadsskjemaet og Cristin vises allerede når du skriver søknaden. Skjemaene henter informasjon og IDer fra Cristins registre over personer og institusjoner, og IDene lagres i søknadsskjemaet.  Dette gjør at Cristin kan koble prosjektene til prosjektporteføljen til våre medlemsinstitusjoner og personprofilen til deltakere som er tilsatt ved institusjonene.

  Informasjonen som overføres og som registreres i Cristin er gjort åpent tilgjengelig via Cristins prosjekt-API. Dette gjør at medlemsinstitusjonene kan hente sine prosjekter for å presentere dem på egne nettsiden. Informasjonen kan også gjenbrukes av andre forskningssystemer og registre. På den måten sparer de tid på manuell registrering og oppdatering av informasjon.

  Dette må du passe på når du sender søknad til REK

  Registrere institusjoner

  Feltene for institusjon i søknadskjemaet henter institusjonsnavn fra Cristins institusjonsregister.

  Om du ikke finner institusjonen du skal ha, må du melde den inn til oss, slik at vi får lagt den inn i vårt institusjonsregister. Institusjonen vil da være tilgjengelig i søknadsskjemaet til REK dagen etter.

  Meld inn ny institusjon til Cristins institusjonsregister

  Liste over institusjoner i REK som er hentet fra Cristin

  Registrere personer

  VIKTIG: Prosjektledere må manuelt legge inn sin Cristin-person ID i sin REK-brukerprofil. Hvis ikke kan ikke Cristin koble prosjektet til din profil, og du får ikke tilgang til å redigere prosjektet. Når din ID er registrert, blir den koblet til alle fremtidige søknader og endringsmeldinger.

  Veiledning for å registrere Cristin person-ID i REK (pdf)

  Søknadsfeltet for prosjektdeltaker henter personer fra Cristins personregister.

  Når prosjektet er overført til Cristin

  ​​​​​​Når du har fått vedtaksbrevet fra REK, blir prosjektet overført innen et par virkedager. Du får tilsendt en e-post fra Cristin når prosjektet er opprettet, og du kan logge inn og redigere informasjon. I Cristin kan du blant annet legge til den underenheten ved institusjonen som prosjektet tilhører, HRCS-koder, emneord og deltakere.

  Informasjon som er relevant for den etiske godkjenningen er låst for redigering i Cristin. For å endre låst informasjon, må det sendes en endringsmelding i REK-systemet. Når endringen er ferdig saksbehandlet i REK, blir oppdateringen sendt til Cristin.

  Feilrettinger

  Forskere 

  Superbrukere

  • Dubletter:
   • Dublett mellom overført fra REK og egenregistrert
    • Overfør manglende informasjon til REK-oveført prosjekt og slett det egenregistrerte (da bevares koblingen til REK-mappenummeret)
   • Dublett mellom to prosjekter overført fra REK
    • Ta kontakt med support@cristin.no
  • Prosjektleder mangler tilgang til redigering, fordi de ikke er identifisert:
   • Ta kontakt med support@cristin.no
   • Husk å inkludere prosjekt-ID, navn på personen det gjelder og deres Cristin-person-ID (den som prosjektet skal kobles til).
  • Endringer i informasjon som er låst for redigering i Cristin
   • Prosjektleder må sende endringsmelding til REK i deres system