Videreutvikling

Fremdrift

Oversikt over gjeldende rekkefølge i videreutviklingen av Cristin.

Vidareutviklinga av Cristin

Bakgrunnsinformasjon om vidareutviklinga av brukargrensesnittet til Cristin-systemet

Dette jobber vi med nå

  • Redigering og oppretting av resultater
  • Tjeneste for å hente ut resultater via REST API

Gi innspill til forbedringer

Nettskjema for å melde inn behov eller forslag til forbedringer. Innspillene vil etter saksbehandling finnes igjen under "Status brukerinnspill".

Status brukerinnspill

Oversikt over innspill vi har fått fra brukerne, med kommentarer fra Cristin-sekretariatet.

Brukertesting

Meld deg inn i vår testgruppe for å være med å teste nye versjoner av systemet før de offentliggjøres