Prosjektrapportering til Norges forskningsråd (Forskningsrådet)

Alle prosjekter som får finansiering fra Norges forskningsråd må sende inn prosjektrapport til Forskningsrådet. Rapportene skal inneholde oversikt over resultater.

Kobling til Cristin

Cristin har i samarbeid med Norges forskningsråd etablert en kobling mellom Cristin og Forskningsrådets system for prosjektrapportering.

Fra og med 1. oktober 2017 er det obligatorisk for alle prosjektansvarlige som er tilknyttet en Cristin-institusjon å benytte Forskningsrådets seks-siffrede prosjektnummer når de registrerer vitenskapelige publikasjoner i Cristin. Dette gjelder publikasjoner som er resultat av prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet.

Registrere prosjektnummer

Når du har registrert prosjektnummeret på en publikasjon, kan publikasjonene enkelt hentes fra Cristin når du skal rapportere til Forskningsrådet. For å unngå ekstra arbeid på senere tidspunkt, anbefaler vi at du registrerer prosjektnummeret samtidig som du registrerer publikasjonen i Cristin.

Krav om åpen tilgang til forskning

Forskningsrådet stiller krav om arkivering og åpen tilgang til alle artikler som er finansiert av Forskningsrådet. Vi anbefaler at du laster opp fulltekst av artikkelen når du registrerer den i Cristin med Forskningsrådets seks-siffrede prosjektnummer.

Veiledning for registrering

Merk: prosjektnummeret må skrives korrekt for at koblingen skal klare å fange opp resultatene. Les Cristins veiledning for å registrere Forskningsrådets prosjektnummer for mer informasjon.

 

Funksjonen for registrering av finansieringskilde og prosjektnummer kan også benyttes for andre finansieringskilder enn Forskningsrådet, for eksempel EU, NordForsk osv.

Publisert 27. sep. 2017 11:17 - Sist endret 23. okt. 2017 13:52