CRIStin flytter

Fredag 4. desember flytter CRIStin fra forskningsveien 3b til Fridtjof Nansens vei 17/19 (Majorstuen). 

Selve flyttingen begynner fredag 4. desember. Denne dagen er vi uten pc, og vi kan derfor ikke love rask respons på e-posthenvendelser denne dagen. Mandag 7. desember møter vi i nye lokaler, og kommer til å bruke dagen til å sette opp igjen pc'er og annet utstyr. Vi håper alt går etter planen, og at vi er på plass i løpet av mandagen.   

For hastesaker er vi tilgjengelig på telefon. For alle andre henvendelser anbefaler vi å bruke nettsidene våre. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette vil kunne medføre for dere.

Kontaktinformasjon til de tre teamene og de ansatte finner du her: 
http://www.cristin.no/om/ansatte/

Publisert 25. nov. 2015 14:56 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35