Ressurser

Denne siden samler alle ressurser som hjelper med å utføre arbeidsoppgaver i Cristin.

NVI-rapportering

Rapporteringsinstruksen, tvistesaker, ryddelister og veiledninger

Veiledninger

Steg-for-steg beskrivelser

Innføring i Cristin (pdf)

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter superbruker eller Cristin-brukerstøtte

Feilretting

Rutiner for å melde ifrå om feil i Cristin

Manglande informasjon

Rutiner for å melde ifrå om manglande informasjon

Kontaktinfo til superbrukere

Institusjonelle superbrukere ved Cristin-institusjoner

Våre presentasjoner

Superbrukerkurs, rapporteringsworkshop og oppstartsseminarer

Sted- og persondata

For institusjonelle superbrukere og lokal-it

Dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon av våre tjenester