Nyhetssaker

Publisert 10. sep. 2019 10:23

Hver natt henter Cristin automatisk informasjon om godkjente publiseringskanaler fra Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler. Det betyr at informasjonen i Cristin og kanalregisteret er synkronisert. 

Utviklerteamet bak den nye Cristin-versjonen. Fra venstre: Gordana Ilic Holen, Mathias Håheim Johnsen, Daniel Sachse, Timothy Lim, Harald Borgenvik
Publisert 28. mai 2019 10:01

Ny versjon av Cristin ble lagt ut i dag. I ny versjon kan du registrere og laste opp fulltekst av publikasjoner.

Publisert 15. mai 2019 09:07
Publisert 6. mai 2019 08:44

Unit har inngått en pilotavtale med Elsevier som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.

Publisert 3. apr. 2019 10:01

Årets NVI-rapportering ble avsluttet 1. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Publisert 1. apr. 2019 14:37

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

Publisert 6. feb. 2019 14:00

Med utvidelsen av vårt REST API (datautvekslingstjeneste) kan du nå søke i og hente ut publikasjonsdata fra Cristin. 

Publisert 20. des. 2018 13:57

Leverandør for bibliometriske data fra hele verden er valgt. Prosjektet for Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) har avtalt signering av kontrakt med Clarivate.

Publisert 4. sep. 2018 13:25

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Publisert 11. juli 2018 10:28

Project Aiur er et nystartet initiativ som jobber for å demokratisere forskningsprosessen. De ønsker å gi forskerne kontrollen over viktige prosesser som i dag styres av store forlag. De holder nå på å etablere et forskningssamfunn og forskere inviteres til å bli med gjennom en pågående kampanje. 

Målet med Project Aiur er å gjøre forskning åpent tilgjengelig, demokratisk og transparent. Dette er målsetninger Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning også jobber mot. 

Publisert 6. juli 2018 10:58

Cristin har siden oktober 2016 hentet informasjon om godkjente helseforskningsprosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Helsenorge.no henter nå deler av denne prosjektinformasjonen og publiserer den på sine nettsider. Informasjonen brukes for å informere om pågående helseforskningsprosjekter og rekruttere pasienter til studiene.

Publisert 23. mai 2018 11:26

Anbud på kjøp av bibliometriske data fra hele verden, analyseverktøy og publikasjonsdata til Cristin er nå sendt ut. Dette anbudet er utarbeidet som del av prosjektet for etablering av en nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB).

Publisert 10. apr. 2018 10:05

Årets NVI-rapportering ble avsluttet 5. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

Publisert 5. apr. 2018 14:59

Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

Publisert 19. mars 2018 10:31

Forskningsforum skriv i ein artikkel 13. mars, om at arkiv, bibliotek og museum skal få registrere forskinga si i Cristin.

Publisert 5. feb. 2018 14:00

Tirsdag 6. februar lanserer vi det som blir «grunnmuren» for den videre utviklingen av Cristin: visningssider og søk.

Publisert 2. feb. 2018 13:30

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

Publisert 19. des. 2017 13:59

Konsortieavtalen gjelder for Cristins medlemsinstitusjoner. Ved å bli konsortiemedlem av ORCID vil norske forskere, forskningsinstitusjoner og forskningsfinansiører få en bedre informasjonsflyt mellom forsker, forlag og institusjoner.

Publisert 20. nov. 2017 09:54

Onsdag kl. 12.00 legger vi ut en ny versjon av resultatdelen av Cristin-systemet. Systemet kan være utilgjengelig mens oppdateringen pågår.

Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

Publisert 18. okt. 2017 12:00

Nye nettsider for cristin.no er nå klare for lansering. Flyttingen starter i dag 18.10. kl. 15.00. Du kan oppleve noe ustabilitet på nettsidene mens flyttingen pågår.

Publisert 13. okt. 2017 10:21

Vi lanserer nye nettsider og ny logo for Cristin torsdag 19. oktober.

Publisert 7. sep. 2017 14:54

Det vil derfor bli en nedetid på Cristin-systemet mandag 11. september fra kl 10. Vi kan ikke si nøyaktig hvor lang tid nedetiden vil vare, og systemene vil kunne oppleves noe ustabilt utover mandagen inntil alt er på plass.

Publisert 25. aug. 2017 12:50

Regjeringen har fra 22.8.2017 fastsatt nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Publisert 22. aug. 2017 09:00

De nasjonale retningslinjene for åpen tilgang ble lagt fram på et seminar på Universitetet i Oslo 22. august.

Publisert 14. aug. 2017 15:03

Hold av datoen 20. september! I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet legger fram de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang  22.august, arrangere vi et arbeidsseminar 20. september hvor vi diskuterer spørsmål knyttet til retningslinjene.