NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner

For superbrukere

Rapporteringsinstruksen

Regler og retningslinjer som styrer hva som skal rapporteres til NVI

 

  NVI-veiledninger

  Veiledninger for hvordan du utfører ulike oppgaver i NVI-rapporteringen

  Ryddelister

  Hjelp til å sikre at postene som rapporteres inn er korrekt registrert

  Tvister

  Når institusjoner er uenige i om en publikasjon kan rapporteres inn

  Kontakt en superbruker

  Kontaktinformasjon for de institusjonelle superbrukerne ved våre medlemsinstitusjoner

  Om NVI-rapporteringen

  Forklaring på hva NVI-rapporteringen er og de lover og regler som regulerer rapporteringen