Aktuelt

 • Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering er nå offentliggjort 3. apr. 2019 10:01

  Årets NVI-rapportering ble avsluttet 1. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

 • NVI-rapporteringa for 2018-publikasjonar er no avslutta 1. apr. 2019 14:37

  Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

 • Versjon 1 av REST APIet er nå stengt 26. feb. 2019 10:03

  Versjon 2 av REST APIet har vært tilgjengelig et halvt års tid, og det var nå på tide å avvikle versjon 1.

 • Ny tjeneste for tilgang til Cristin-data 6. feb. 2019 14:00

  Med utvidelsen av vårt REST API (datautvekslingstjeneste) kan du nå søke i og hente ut publikasjonsdata fra Cristin.

 • Innkjøp av bibliometriske data fra hele verden 20. des. 2018 13:57

  Leverandør for bibliometriske data fra hele verden er valgt. Prosjektet for Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) har avtalt signering av kontrakt med Clarivate.

 • Ny versjon av "gamle" Cristin 19. des. 2018 09:41

  Det er lagt ut en ny versjon av det "gamle" Cristin-systemet.

 • Europas forskningsråd vil ha forskning uten betalingsmurer: «Plan S» for virkeliggjøring av full åpen tilgang (OA) 4. sep. 2018 13:25

  I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

 • Ta forskningen tilbake! 11. juli 2018 10:28

  Project Aiur er et nystartet initiativ som jobber for å demokratisere forskningsprosessen. De ønsker å gi forskerne kontrollen over viktige prosesser som i dag styres av store forlag. De holder nå på å etablere et forskningssamfunn og forskere inviteres til å bli med gjennom en pågående kampanje.

  Målet med Project Aiur er å gjøre forskning åpent tilgjengelig, demokratisk og transparent. Dette er målsetninger Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning også jobber mot.

 • Informasjon om koblingen mellom Cristin og REK 6. juli 2018 10:58

  Cristin har siden oktober 2016 hentet informasjon om godkjente helseforskningsprosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Helsenorge.no henter nå deler av denne prosjektinformasjonen og publiserer den på sine nettsider. Informasjonen brukes for å informere om pågående helseforskningsprosjekter og rekruttere pasienter til studiene.

 • Anbud på kjøp av verdensdata 23. mai 2018 11:26

  Anbud på kjøp av bibliometriske data fra hele verden, analyseverktøy og publikasjonsdata til Cristin er nå sendt ut. Dette anbudet er utarbeidet som del av prosjektet for etablering av en nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB).

Publisert 2. feb. 2018 10:38 - Sist endret 2. feb. 2018 10:39