Aktuelt

 • Europas forskningsråd vil ha forskning uten betalingsmurer: «Plan S» for virkeliggjøring av full åpen tilgang (OA) 4. sep. 2018 13:25

  I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

 • Ta forskningen tilbake! 11. juli 2018 10:28

  Project Aiur er et nystartet initiativ som jobber for å demokratisere forskningsprosessen. De ønsker å gi forskerne kontrollen over viktige prosesser som i dag styres av store forlag. De holder nå på å etablere et forskningssamfunn og forskere inviteres til å bli med gjennom en pågående kampanje.

  Målet med Project Aiur er å gjøre forskning åpent tilgjengelig, demokratisk og transparent. Dette er målsetninger Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning også jobber mot.

 • Informasjon om koblingen mellom Cristin og REK 6. juli 2018 10:58

  Cristin har siden oktober 2016 hentet informasjon om godkjente helseforskningsprosjekter fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Helsenorge.no henter nå deler av denne prosjektinformasjonen og publiserer den på sine nettsider. Informasjonen brukes for å informere om pågående helseforskningsprosjekter og rekruttere pasienter til studiene.

 • Anbud på kjøp av verdensdata 23. mai 2018 11:26

  Anbud på kjøp av bibliometriske data fra hele verden, analyseverktøy og publikasjonsdata til Cristin er nå sendt ut. Dette anbudet er utarbeidet som del av prosjektet for etablering av en nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB).

 • Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering er nå offentliggjort 10. apr. 2018 10:05

  Årets NVI-rapportering ble avsluttet 5. april. Resultatene for alle tre sektorene er publisert på cristin.no. De offisielle tallene for UH-sektor er publisert på nettsidene til NSD – Norsk senter for forskningsdata.

 • NVI-rapporteringa for 2017-publikasjonar er no avslutta 5. apr. 2018 14:59

  Fristen for å levere rapporten gjekk ut i dag kl. 12:00

 • "Endeleg inn i Cristin" 19. mars 2018 10:31

  Forskningsforum skriv i ein artikkel 13. mars, om at arkiv, bibliotek og museum skal få registrere forskinga si i Cristin.

 • Lansering av det nye Cristin 5. feb. 2018 14:00

  Tirsdag 6. februar lanserer vi det som blir «grunnmuren» for den videre utviklingen av Cristin: visningssider og søk.

 • Nederland klar til å følge Tysklands nei til Elsevier 2. feb. 2018 13:30

  Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

 • CERES har inngått avtale med ORCID 19. des. 2017 13:59

  Konsortieavtalen gjelder for Cristins medlemsinstitusjoner. Ved å bli konsortiemedlem av ORCID vil norske forskere, forskningsinstitusjoner og forskningsfinansiører få en bedre informasjonsflyt mellom forsker, forlag og institusjoner.

Publisert 2. feb. 2018 10:38 - Sist endret 2. feb. 2018 10:39