Kontaktinformasjon

Brukerstøtte

Forskere:
Ta kontakt med din lokale superbruker

For superbrukere:

E-post: support@cristin.no

Telefon: 22 85 04 44

Andre henvendelser: postmottak@cristin.no

Fakturaadresse

E-post (PDF): fakturamottak@admin.uio.no

Fakturaadresse for elektronisk faktura:

EHF: 9908:971035854

E2B: NO971035854MVA

Fakturareferanse: 339101

Organisasjonsnummer: 971 035 854

Besøksadresse

CERES, seksjon for forskningstjenester

Fridtjof Nansensvei 19

0369 Oslo

Postadresse

CERES, seksjon for forskningstjenester

Boks 1086 Blindern

0316 Oslo

Hvordan komme seg til oss?