Rapport 2021

Årets rapportering av kliniske behandlingsstudier er gjennomført. For å sikre en transparent prosess, åpnes det nå for påfølgende kvalitetssikring av innrapporterte data. Alle som er involvert i kliniske behandlingsstudier i norske helseforetak, oppfordres derfor til å kontrollere innrapporterte data for sitt helseforetak. Tilbakemelding må gis innen onsdag 20. april.

Last ned oversikt over innrapporterte data for å kunne søke og filtrere blant de ulike variablene.

Dersom du har rettelser eller tilleggsinformasjon tilknyttet de kliniske behandlingsstudiene, vennligst fyll ut tilbakemeldingsskjema.

 


 

Innrapporterte data vises også i tabellen nedenfor, men da med begrensede muligheter for søk og filtrering.

Rapport og statistikk for tidligere år finnes her.