Prosjekter

Begrepet "prosjekt" betegner en innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme. Prosjekter kan ha ulik kompleksitet, størrelse, varighet, og budsjett. Det gjør det vanskelig å entydig definere hva et prosjekt er.

» Søk etter prosjekter i Cristin-systemet

Hva kan registreres?

Prosjekter som registreres i Cristin bør være av et visst omfang, og med en klar start og sluttdato. Ut over dette er det opp til medlemsinstitusjonene å avgjøre hvordan de ønsker å bruke tjenesten.

Vi anbefaler institusjonene å ha en enhetlig policy for institusjonen på hva som skal registreres. Alt som legges inn i systemet kan hentes ut via Cristins prosjekt API.

Hvorfor bruke prosjektkatalogen?

Oversikt og synliggjøring

Cristins prosjektkatalog er designet for at du skal kunne registrere alle typer prosjekter du deltar i. Den er ikke begrenset på hvem som har finansiert prosjektet eller hvilket fagområde du forsker under. Ikke bare vil dette gi deg en totaloversikt over alle dine prosjekter samlet ett sted, det gjør også at forskningen din blir synlig ut over ditt eget fagmiljø.

I tillegg til å registrere informasjon om selve prosjektet, kan du synliggjøre aktiviteten ved å lenke til publikasjoner, intervjuer og foredrag. Om prosjektet er en del av et større prosjekt, kan du lenke flere prosjekter sammen for å vise helheten og kompleksiteten i forskningen.

Helseforskningsprosjekter i Cristin

Har du søkt om prosjektgodkjenning av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil prosjektet ditt bli automatisk sendt til Cristin når det blir godkjent. Når prosjektet ligger i Cristin, kan det hentes ut via Cristins prosjekt-API og presenteres på nettsidene til institusjonen du er ansatt ved. I Cristin kan du legge inn mer informasjon om prosjektet, som pasientrettet beskrivelse, lenke det til resultater og andre prosjekt.

Helseforskningslovens krav om oversikt

Hensikten med koblingen til REK er for å gjøre det enklere for institusjonene å oppfylle kravet i helseforskningsloven om å ha oversikt over sine helseforskningsprosjekt. 

Tilleggsinformasjon på helseforskningsprosjekt

Les mer om koblingen til REK

Gjenbruk av informasjon

Informasjon i prosjektkatalogen er åpent tilgjengelig via Cristins API - en tjeneste for maskinell utveksling av informasjon. API-et gjør at hvem som helst kan hente ut offentlig informasjon om prosjekter. Informasjonen kan brukes til å blant annet

  • Synliggjøre institusjonens prosjekter på egne nettsider
  • Synliggjøre utvalgte prosjekter på profilsider for forskningsgrupper eller forskere, oversikt over helseforskningsprosjekter, m.m.
  • Automatisk oppdatering av andre forskningsadministrasjonssystemer og registre

API-et reduserer behovet for manuell registrering og oppdatering av informasjon.

Les mer om Cristins API-tjenester