Personprofil

Ansatte ved medlemsinstitusjonene får en profil når de registreres i Cristin. Profilen er aktiv så lenge har en ansettelse ved institusjonen. Som hovedregel bør bare personer som trenger tilgang til Cristin-systemet registreres.

» Søk etter personer i Cristin-systemet

Hvorfor ha en personprofil?

På din profil får du en oversikt over det som er registrert om deg i Cristin: ansettelser, resultater, priser, forskningsgrupper og prosjekter. Noe av informasjonen må du selv registrere for at den skal vises.

Kobling til annen informasjon i Cristin

Prosjekter, forskningsgrupper og resultater blir automatisk koblet til din profil når du blir registrert som forfatter eller deltaker. Du finner også lenke til en oversikt over dine registrerte publikasjoner som er kandidater til å rapporteres inn til NVI-rapporteringen. Dette gjør det enklere å sjekke om alle dine rapporterbare publikasjoner er registrert.

Forskerkatalogen

Din profil er del av Cristins forskerkatalog. Denne er et nyttig verktøy for å finne frem blant forskere som har registrerte publikasjoner i Cristin. Wikipedia lenker til profilsider i Cristin i sine forskerbiografier.

Utfyllende informasjon

Legger du til kontaktinformasjon og stikkord om hva du jobber med, blir det enklere for andre å oppdage forskningen din og ta kontakt. Du kan også registrere utdanning, tidligere tilsettinger og verv.

Hvordan får jeg en profil?

For å få en personprofil i Cristin må du ha en registrert, aktivt tilknytning til en av Cristins medlemsinstitusjoner. Noen av medlemsinstitusjonene sender automatisk oppdatering av personinformasjon fra sine personalsystemer. Denne informasjonen er markert med * i listen over innhold i personprofilen.

Reservasjon

Du kan velge å reservere din profil fra visning i Cristin. Din lokale superbruker kan hjelpe deg med dette.

Liste over institusjonelle superbrukere

Bruk av fødselsnummer i Cristin

Når du opprettes som bruker i Cristin, blir ditt fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) eller D-nummer (midlertidig fødselsnummer) registrert i databasen. Denne informasjonen vises ikke i profilen og kan heller ikke hentes ut i lister eller via API-et.

Unik identifisering i NVI-rapportering

Fødselsnummer blir registrert fordi det er et krav fra myndighetenes side at forfattere av publikasjoner som rapporteres inn til departementene skal være unikt identifisert. Dette ble nedfelt i en endring i universitets- og høyskoleloven i 2005 (populært kalt NVI-loven).

Ekstern lenke Lov om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering) 

Bruk av fødselsdato

Fødselsdatoen brukes for å regne ut alder på forfattere. Dette brukes i statistikker og analyser, men ikke på personnivå.

Alternativ ID

Utenlandske forskere som ikke skal ha norsk fødselsnummer eller D-nummer, men som har publikasjoner som skal rapporteres inn, kan registreres med følgende alternative ID'er:

  • Passnummer
  • Social security number
  • Tax number
  • Value added tax number

Gjenbruk av informasjon

Informasjon i personprofilen kan i dag hentes via Cristins tjeneste for maskinell gjenbruk av informasjon (API).

Nettsider

APIet kan brukes for å hente informasjon fra personprofilen for å oppdatere profiler på nettsidene til institusjonen. Da slipper man å oppdatere informasjon andre steder enn i Cristin-systemet.

Kobling til REK

Søknadsportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) bruker Cristins person-API for å hente navn og person-ID på prosjektdeltakere som er registrert i Cristin. På denne måten sikrer vi at prosjektet kobles til deltakernes profiler når prosjektet sendes til Cristin. Som prosjektleder må du passe på å selv registrere din Cristin person-ID på personkortet i REKs system.

Informasjon om koblingen til REK