Hvorfor bruke Cristins tjenester?

Cristin samler inn informasjon om forskningsaktiviteter ved våre rundt 140 norske medlemsinstitusjoner. Det som skiller Cristin fra andre systemer, er at det ikke bare inneholder informasjon om én type aktivitet. Resultater, prosjekter, personer, forskningsgrupper og institusjoner lagres i en felles database.

Oversikt og synliggjøring

At all informasjon registreres i samme database gjør at informasjonen enkelt kan lenkes sammen, for å vise bredden i en persons arbeid eller aktiviteten til en gruppe eller prosjekt. Dette gi en bedre helhetsoversikt over forskningen til hver enkelt forsker og institusjon. I Cristin registrerer man ikke bare vitenskapelige publikasjoner, men også prosjektdeltakelse, foredrag, intervjuer, med videre.

Sammenlenking av informasjon gjør hver del av informasjonen mer synlig i systemet. Et prosjekt peker ikke bare videre til profilsiden til de deltakende forskerne, men også til registrerte resultater og relaterte prosjekter.

Samarbeid

Forskere og institusjoner som samarbeider blir også lenket til hverandre. Dette gjør at vi kan lage statistikk og rapporter over samarbeidsrelasjoner internt ved institusjonen, nasjonalt og internasjonalt.

Gjenbruk av informasjon

Ved å legge tilrette for at vi kan gjenbruke informasjon fra andre systemer, og gjøre våre data tilgjengelig for andre, sparer vi forskere og administratorer fra å registrere samme informasjon flere steder. I tillegg sikrer det lik informasjon i "økosystemet" av forskningssystemer.

API - tjeneste for maskinell utveksling av informasjon

For å gjøre informasjon i Cristin tilgjengelig for andre har vi utviklet ulike API-tjenester. Et API er et grensesnitt som gjør det mulig for datamaskiner eller programmer å sende og motta informasjon automatisk. Det gjør gjenbruk av data mellom systemer enklere og raskere. Flere av våre medlemsinstitusjoner bruker tjenesten for å hente oppdatert informasjon om sin forskningsaktivitet til egne nettsider.

Import fra andre systemer

Cristin gjenbruker informasjon på ulike måter. Vi importerer publikasjonsdata fra internasjonale leverandører som kobles til våre autoritetsregistre. De største institusjonene sender persondata fra sine personalregistre gjennom en automatisert tjeneste.

Enklere rapportering

NVI-rapportering (vitenskapelige publikasjoner)

Ved etableringen av Cristin fikk offentlig finansierte forskningsinstitusjoner et enklere verktøy for å rapportere vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapporteringen). 

Fordi Cristin har en felles database i bunn, trenger man bare én registrering av en publikasjon. Systemet sørger for at registreringen deles med de forskerne og institusjonene som har samarbeidet om publikasjonen.

Prosjektrapportering hos Forskningsrådet

Cristin leverer også informasjon til rapporteringer som gjøres hos andre offentlige instanser. Prosjektrapporteringen hos Forskningsrådet henter informasjon om resultater av prosjektet fra Cristin, slik at prosjektleder slipper å fylle ut dette manuelt. Forskergruppekatalogen til Cristin har også blitt brukt av Forskningsrådet i deres arbeid med å evaluere forskningsaktivitet innenfor ulike fagområder.

Intern rapportering

Våre medlemsinstitusjoner får rapporter og statistikker om egen forskning, som kan brukes som grunnlag for interne rapporteringer.

Strukturert informasjon = gode data

Cristin har autoritetsregistre og informasjonslister basert på unike kodeverk. En publiseringskanal, institusjon, person, finansieringskilde eller kategorisering skal kun være registrert én gang og har en unik kode. Det sikrer at annen informasjon bare kan kobles til denne ene registreringen. Dette gjør det enklere å registrere riktig informasjon og å lage gode statistikker og analyser.