Schema Frida-import-1_0.xsd


schema location:  W:\prosjekter\frida\dok\import\institusjonsdata\schema\Frida-import-1_0.xsd
 
Elements 
fridaImport 


element fridaImport
diagram
properties
content complex
children beskrivelse institusjon organisasjon personer
annotation
documentation 
Data på Fridas importformat

element fridaImport/beskrivelse
diagram
properties
isRef 0
content complex
children kilde dato mottager

element fridaImport/beskrivelse/kilde
diagram
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation 
Angivelse av leverandør

element fridaImport/beskrivelse/dato
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/beskrivelse/mottager
diagram
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation 
Angivelse av leverandør

element fridaImport/institusjon
diagram
properties
isRef 0
content complex
children institusjonsnr navnBokmal navnEngelsk akronym lokalFridaURL lokalFridaEpost NSDKode

element fridaImport/institusjon/institusjonsnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 000
maxInclusive 999

element fridaImport/institusjon/navnBokmal
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 512

element fridaImport/institusjon/navnEngelsk
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 512

element fridaImport/institusjon/akronym
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 10

element fridaImport/institusjon/lokalFridaURL
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 200

element fridaImport/institusjon/lokalFridaEpost
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 80

element fridaImport/institusjon/NSDKode
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 000
maxInclusive 999

element fridaImport/organisasjon
diagram
properties
isRef 0
content complex
children enhet

element fridaImport/organisasjon/enhet
diagram
properties
isRef 0
content complex
children institusjonsnr avdnr undavdnr gruppenr institusjonsnrUnder avdnrUnder undavdnrUnder gruppenrUnder datoAktivFra datoAktivTil enhetErstattesAv navnBokmal navnEngelsk akronym postadresse postnrOgPoststed land telefonnr telefaxnr epost URLBokmal URLEngelsk NSDKode
annotation
documentation 
En enhet er alltid organsert under en enhet. Toppnivå-enhet peker til seg selv.

element fridaImport/organisasjon/enhet/institusjonsnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 999

element fridaImport/organisasjon/enhet/avdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/undavdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/gruppenr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/institusjonsnrUnder
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 999

element fridaImport/organisasjon/enhet/avdnrUnder
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/undavdnrUnder
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/gruppenrUnder
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/datoAktivFra
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/organisasjon/enhet/datoAktivTil
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/organisasjon/enhet/enhetErstattesAv
diagram
properties
isRef 0
content complex
children institusjonsnrErstattesAv avdnrErstattesAv undavdnrErstattesAv gruppenrErstattesAv

element fridaImport/organisasjon/enhet/enhetErstattesAv/institusjonsnrErstattesAv
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 999

element fridaImport/organisasjon/enhet/enhetErstattesAv/avdnrErstattesAv
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/enhetErstattesAv/undavdnrErstattesAv
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/enhetErstattesAv/gruppenrErstattesAv
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/organisasjon/enhet/navnBokmal
diagram
type xs:string
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/organisasjon/enhet/navnEngelsk
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 512

element fridaImport/organisasjon/enhet/akronym
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 10

element fridaImport/organisasjon/enhet/postadresse
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 30
annotation
documentation 
Gate/postboks

element fridaImport/organisasjon/enhet/postnrOgPoststed
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 30
annotation
documentation 
Gate/postboks

element fridaImport/organisasjon/enhet/land
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 30
annotation
documentation 
Gate/postboks

element fridaImport/organisasjon/enhet/telefonnr
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 20

element fridaImport/organisasjon/enhet/telefaxnr
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 20

element fridaImport/organisasjon/enhet/epost
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 80

element fridaImport/organisasjon/enhet/URLBokmal
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/organisasjon/enhet/URLEngelsk
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/organisasjon/enhet/NSDKode
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 000
maxInclusive 999

element fridaImport/personer
diagram
properties
isRef 0
content complex
children person

element fridaImport/personer/person
diagram
properties
isRef 0
content complex
children etternavn fornavn brukernavn adresseinfo telefonnr telefaxnr epost URL personligTittel ansettelser gjester
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
fnr  required      
documentation 
Fødselsnummer - 11 siffer
reservert  optional  N    
documentation 
J/N. Angir om personen skal beskyttes mot eksponering av tilhørighet og kontaktinformasjon.

element fridaImport/personer/person/etternavn
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 30

element fridaImport/personer/person/fornavn
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 30

element fridaImport/personer/person/brukernavn
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 16
annotation
documentation 
Brukernavnet brukes ved autentisering i forbindelse med pålogging.

element fridaImport/personer/person/adresseinfo
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 250
annotation
documentation 
Besøksadresse

element fridaImport/personer/person/telefonnr
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 20

element fridaImport/personer/person/telefaxnr
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 20

element fridaImport/personer/person/epost
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 80

element fridaImport/personer/person/URL
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 200

element fridaImport/personer/person/personligTittel
diagram
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
maxLength 40

element fridaImport/personer/person/ansettelser
diagram
properties
isRef 0
content complex
children ansettelse

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse
diagram
properties
isRef 0
content complex
children institusjonsnr avdnr undavdnr gruppenr stillingskode datoFra datoTil stillingsbetegnelse stillingsandel

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/institusjonsnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 999

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/avdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/undavdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/gruppenr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/stillingskode
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0000
maxInclusive 9999

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/datoFra
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/datoTil
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/stillingsbetegnelse
diagram
type xs:string
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/personer/person/ansettelser/ansettelse/stillingsandel
diagram
type restriction of xs:float
properties
isRef 0
content simple
facets
maxInclusive 100

element fridaImport/personer/person/gjester
diagram
properties
isRef 0
content complex
children gjest

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest
diagram
properties
isRef 0
content complex
children institusjonsnr avdnr undavdnr gruppenr datoFra datoTil gjestebetegnelse

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/institusjonsnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 999

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/avdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/undavdnr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/gruppenr
diagram
type restriction of xs:integer
properties
isRef 0
content simple
facets
minInclusive 0
maxInclusive 99

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/datoFra
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/datoTil
diagram
type xs:date
properties
isRef 0
content simple

element fridaImport/personer/person/gjester/gjest/gjestebetegnelse
diagram
type xs:string
properties
isRef 0
content simple


XML Schema documentation generated with
XMLSPY Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy