Superbrukersider

NVI-rapporteringen

Rapporteringsinstruksen, tvistesaker, ryddelister og veiledninger

Veiledninger

Steg-for-steg beskrivelser

 Innføring i Cristin (pdf)

Spørsmål og svar

Sjekk her før du kontakter Cristin-brukerstøtte

Feil og mangler

Kontaktinfo superbrukere

Institusjonelle superbrukere ved Cristin-institusjoner

Helseprosjekter fra REK

Beskrivelse av koblingen og rutiner for å rette opp feil


Våre presentasjoner

Superbrukerkurs, rapporteringsworkshop og oppstartsseminarer

Statistikk og rapporter

NVI-rapporteringer og institusjonelle rapporter (DUCT)

Sted- og persondata

For institusjonelle superbrukere

Test nye Cristin

Meld deg til vår testgruppe for å være med å teste nye versjoner av systemet

Hvorfor bruke Cristin?

Beskrivelse av Cristins tjenester og deres nytteverdi

Om Cristin

Våre oppgaver, strategiske mål og om videreutviklingen av systemet