Verktøymeny

"Original View" gir mulighet til å lagre en visning etter atfiltervalg og andre tilpasninger er gjort. Ved å klikke på Original View og deretter ”Make it my default” lagres valgene og neste gang visningenbesøkes er valgene allerede foretatt. Default-visningsoppsettet kan endres tilbake ved å klikke på ”Original View” og deretter ”Original View –default”.

"Subscribe" gir mulighet til å abonnere på enregelmessig tilsendtlink til visningen eller arbeidsboken per e-post. E-posten fungerer dasom en påminnelse, i tillegg slipper man å navigere fram til visningen. Det er mulig å abonnere på ukentlig eller daglig tilsendt mail. Dersom det er ønskelig med andre intervaller, send en forespørsel tilcristin-sekretariatet om dette.

"Share" gir mulighet til å dele en visning med andre DUCT-brukere. I motsetning til ”Download”/nedlastninger det her snakk om ”intakte” tableau-visninger, det vil si at både mulighet for filtrering og andre tilpasninger, som eksempelvis ”Exclude”, samt automatisk oppdatering av data fortsatt er aktiv.

Man kan sende en link til andre DUCT-brukere eller sette inn en link i en powerpoint-presentasjon. Det er også mulig å kopiere ”Embed code” og lime den inn på interne nettsteder, da vil den være synlig for andre DUCT-brukere.

Inntil videre er antall DUCT-brukere per institusjon begrenset.

"Full screen" gir mulighet til å utnytte hele skjermen maksimalt. ”Full screen” forlates igjen ved å bruke esc-knappen eller symbol øverst til høyre på skjermen

Punktene til venstre i verktøymenyen: ”Undo” til ”Pause” er ikke relevant for DUCT-brukere, da denne funksjonaliteten er beregnet for hyppigere oppdatering av data enn en gang om dagen.

Publisert 4. mars 2020 15:37 - Sist endret 4. mars 2020 15:37