Tilpasning og verktøymeny

Hovedsiden har filtrerings-og sorteringsmuligheter både til venstre og oppe til høyre som kan bli nyttig, dersom innhold i DUCT blir omfangsrikt. På toppen av siden finnes en generell søkefunksjon. Filtrering til venstre kan skjules ved å klikke på det ytterste av de tre symbolene helt til høyre.

Det anbefales å benytte listevisning. For å bytte mellom ikon-og listevisning, bruk symbolene helt til høyre på siden, der listevisning er den i midten.

For å lagre innstillinger for hovedsiden, går man på innstillingsmenyen helt øverst til høyre som benytter brukernes navn som overskrift. Her velges ”Make this my start page” etter ønskede endringer er foretatt.

Et annet punkt i verktøymenyen er ”My account settings”. Her anbefales at ”Language” er satt til ”English” og ”Locale” til ”Norwegian”. Det betyr at desimal-, dato-og lignende visningsmåter er satt til norsk standard. Dette innebærer ikke at språket i DUCT endres til norsk. All engelsk språkbruk i DUCT er innebygd Tableau-språk. Alt innhold produsert av Unit (Cristin) er på norsk. Registrering av e-post-adresse er forutsetning for at man kan abonnere på jevnlig tilsending av valgte rapporter. ”Start page” gir mulighet til å velge bort hovedsiden som startside, og bruke et annet utgangspunkt etter eget ønske. ”Back to content” øverst til venstre fører tilbake til hovedsiden.

Punktene til høyre i verktøymenyen

"Original View" gir mulighet til å lagre en visning etter atfiltervalg og andre tilpasninger er gjort. Ved å klikke på Original View og deretter ”Make it my default” lagres valgene og neste gang visningenbesøkes er valgene allerede foretatt. Default-visningsoppsettet kan endres tilbake ved å klikke på ”Original View” og deretter ”Original View –default”.

"Subscribe" gir mulighet til å abonnere på enregelmessig tilsendtlink til visningen eller arbeidsboken per e-post. E-posten fungerer dasom en påminnelse, i tillegg slipper man å navigere fram til visningen. Det er mulig å abonnere på ukentlig eller daglig tilsendt mail. Dersom det er ønskelig med andre intervaller, send en forespørsel tilcristin-sekretariatet om dette.

"Share" gir mulighet til å dele en visning med andre DUCT-brukere. I motsetning til ”Download”/nedlastninger det her snakk om ”intakte” tableau-visninger, det vil si at både mulighet for filtrering og andre tilpasninger, som eksempelvis ”Exclude”, samt automatisk oppdatering av data fortsatt er aktiv.

Man kan sende en link til andre DUCT-brukere eller sette inn en link i en powerpoint-presentasjon. Det er også mulig å kopiere ”Embed code” og lime den inn på interne nettsteder, da vil den være synlig for andre DUCT-brukere.

Inntil videre er antall DUCT-brukere per institusjon begrenset.

"Full screen" gir mulighet til å utnytte hele skjermen maksimalt. ”Full screen” forlates igjen ved å bruke esc-knappen eller symbol øverst til høyre på skjermen

Punktene til venstre i verktøymenyen: ”Undo” til ”Pause” er ikke relevant for DUCT-brukere, da denne funksjonaliteten er beregnet for hyppigere oppdatering av data enn en gang om dagen.

Publisert 4. mars 2020 15:23 - Sist endret 4. mars 2020 15:53