Nedlasting

Det er mulig å laste ned alle rapporter eller grafiske framstillinger i DUCT. I tillegg er det mulig å laste ned bakgrunnsdata, altså utgangspunktet for aggregeringen som de fleste rapporter utgjør.

Når man har navigert fram til ønsket visning, altså laveste nivå, kommer det fram en verktøymeny på toppen. Denne inneholder en rekke punkter, hvorav «Download»er den som gir mulighet for nedlastning.

Generell nedlastning

Det er mulig å laste ned som ”Image”, ”PDF”, ”Crosstab”, og ”Data”. ”Image” og ”PDF” behøver ikke nærmere forklaring. ”Crosstab” resulterer i en krysstabell. Dersom visningen allerede er en rapport i form av en tabell,vil nedlastningen gjengi denne tabellen. Dersom visningen er en grafisk framstilling, vil den overføres til en tabell.

”Data” gir mulighet til å laste ned all data som benyttes i arbeidsboken. Default etter valget ”Data” er en oppsummering (”Summary”) som gjengir den viste rapporten eller grafiske framstillingen i tabellform. Som regel er det ønskelig å velge ”Full data” istedenfor ”Summary”. Data relevant for den valgte visningen blir da lastet ned i ikke-aggregert form. Dersom man i tillegg krysser av for ”Show all columns” lastes det ned alldata som er tilgjengelig i arbeidsboken. Selve nedlastningen gjøres ved å klikke på ”Download all rows as a text file”. Tekstfilen er en csv-fil som enten automatisk eller ved hjelp av noen få klikk konverteres til et excel-ark.

Egendefinert nedlastning

Det er også mulig å begrense nedlastning til et egendefinert utvalg.

Først og fremst kan man endre alle filtervalgene før nedlastning. Videre er det mulig og skrelle bort deler av en visning ved å klikke på en kolonne, rad eller søyle. Den lille boksen som kommer fram har symboler for ”Keep only” eller ”Exclude”, som henholdsvis gir mulighet til å beholde kun den valgte delen av visningen, eller fjerne den valgte delen av visningen. Etter det vil nedlastning begrenses til visningen som gjenstår.

Det finnes en snarvei for nedlastning av bakgrunnsdata fra et egendefinert utvalg. Den lille boksen som kommer fram ved klikk på et delelement i en visning, inneholder et tredje symbol, tekstsymbolet eller ”View data”. Istedenfor å først velge ”Keep only”, deretter gå til ”Download” og så ”Data” kan man klikke på tekstsymbolet/”View data”.

”Download”vil naturlig nok alltid oppheve enhver automatisk oppdatering av bakgrunnsdata. Alle nedlastede filer har status der-og-da.

Publisert 4. mars 2020 15:31 - Sist endret 4. mars 2020 15:31