Navigering

Listevisningen av hovedmappene kan navigeres ved å klikke på navnet av en av hovedmappene. På samme måte kan man klikke videre på navnet av en arbeidsbok og deretter navnet av en visning. På toppen av siden, rett under Tableau-logoen, vises stien som er fulgt for å komme til den viste siden. Stien kan navigeres på samme måte som en nettside-url.

Når man har kommet til laveste nivå i hierarkiet og ser på en konkret visning, vil alle de andre visningene i arbeidsboken være synlige som en toppmeny. Man behøver altså ikke å gå tilbake til arbeidsboken for å se på en annen visning i samme arbeidsbok.

Listen over hovedmapper, arbeidsbøker eller visninger inneholder informasjon om ”Owner”. Dette er personer som har laget hovedmappen, arbeidsboken eller visningen. ”Views” er antall ganger for besøk overhodet. Gjentatte visninger av samme bruker telles. Tallet er ikke veldig nyttig og blir overstyrt av noen typer oppdateringer, dvs. det startes fra 0 igjen med jevne mellomrom uten at man ser når det er gjort.

”Created” eller ”Modified” refererer til tidspunktet, der det sist ble foretatt endringer av ”Owner”. Disse tidspunkt gir kun en indikasjon om at noe er gjort, det kan være så lite som en endring av en overskrift, eller et ekstra filter. Disse tidspunkt er ikke å forstå som siste oppdatering, som alltid er daglig!

Listen av datakilder inneholder informasjon ”Last extract”. Her refereres det til tidspunktet data sist ble oppdatert

Publisert 4. mars 2020 15:27 - Sist endret 4. mars 2020 15:27