Begrepsforklaring

Hovedmeny

Forklaring av hovedmeny

  1. Projects – dette er å forstå som en hovedmappe. Hovedmappene er listet opp på hovedsiden. Mappene har overskrifter som beskriver innholdet. Med unntak av ”Mappe for navn på din institusjon” er innholdet i mappene produsert av Unit (Cristin) og tilgjengelig for alle brukerne av DUCT. Mappen for din institusjoner lagringsplass for egenproduserte rapporter av brukere ved din institusjon.
  2. Workbooks – dette er arbeidsbøker. Arbeidsbøker inneholder enkeltrapporter eller grafiske framstillinger som omhandler samme tema.
  3. Views – dette er rapporter eller grafiske framstillinger. Views eller visninger kan sammenlignes med faner i et excel-ark og utgjør den laveste delen av hierarkiet som kan navigeres i DUCT.
  4. Data sources – dette er datakilder. Datakilder er sammenstillinger av utvalgte variabler fra utvalgte tabeller i cristin-databasen. Datakilder danner grunnlaget for alle ferdigproduserte arbeidsbøker i DUCT, og kan også benyttes som utgangspunkt for egenproduserte rapporter.Datakildene i DUCT oppdateres daglig, ca. kl. 7.00 om morgenen. Dette innebærer at all informasjon i DUCT automatisk erstattes av oppdatert informasjon fra cristin-basen. Unntaket er datakilder som er statiske, disse vil kun oppdateres årlig. Det kommer tydelig fram, dersom en datakilde og arbeidsbøker basert på denne kilden er statiske.
Publisert 4. mars 2020 15:25 - Sist endret 19. mars 2020 08:31