Arbeidsbøker i DUCT

Arbeidsbøkene i DUCT er tematisert. Visningene i en arbeidsbok starter med en generell oversikt, gjerne i form av en grafisk fremstilling. Visningene som følger blir gradvis mer detaljert og kan være grafisk eller i form av rapporter/krysstabeller. De siste visningene i arbeidsboken er gjerne rene lister.

Det kreves i utgangspunktet lite spesiell kunnskap i bruk av Tableau Server for å ta i bruk de ferdige visningene. DUCT fungerer som et nettsted eller et mappehierarki.En forutsetning for korrekt forståelse av visningene er bevisste valg i filtermenyen.

Nesten all data i DUCT er current (se mer under Datakilder i DUCT). Eneste unntak er arbeidsbøker basert på statiske filer fra rapporteringstidspunktet. Disse vil ha navn som inneholder «som rapportert» eller «statisk».

Innhold i arbeidsbøkene

Nedenfor følger en liste over arbeidsbøkene i DUCT med kort beskrivelse av innhold.

All NVI-data i DUCT gjelder for årene 2011 til inneværende år. Det vises kun rapporterte resultater. For inneværende år vises resultater som har status kontrollert og godkjent av alle institusjoner. I CRIS7 om Open Access gjøres et unntak. Default-visningen er rapporterte resultater, men det er mulig å velge alle NVI-kandidater, dette fordi det ikke er mulig å finne denne informasjonen i Cristin-systemet.

 • CRIS1 –NVI-resultater
  NVI-data for institusjonen
  Inndeling etter institusjonens undernivåer, publikasjonsform, kvalitetsnivåog år.Det vises antall NVI-resultater og publikasjonspoeng etter til enhver tid gjeldende modell.
 • CRIS1.1 -NVI-data som rapportert–(arbeidsboken finnes ikke enda, men datakilder ligger ute)
 • CRIS1.2 -NVI-resultater med publikasjonspoeng beregnet etter gammel modell
  NVI-data for institusjonen
  Inndeling etter institusjonens undernivåer, publikasjonsform, kvalitetsnivåog år. Det vises antall NVI-resultater og publikasjonspoeng beregnet etter gammel modell.
 • CRIS2 -NVI-resultater med forfattere
  NVI-data for institusjonen med spesielt fokus på forfatterne
  Forfattere er i denne sammenhengen alle som har kreditert institusjonen, uavhengig av ansettelsesforhold.
  Det vises antall NVI-resultater og publikasjonspoeng etter til enhver tid gjeldende modell.
 • CRIS3 -NVI-resultater samarbeid
  NVI-data for institusjonen med inndeling i internasjonalt samarbeid/ikke internasjonalt samarbeid (Planlagt tillegg: nasjonalt samarbeid.)
 • CRIS4 -NVI-samarbeid utvidet
  NVI-data for alle institusjoner med inndeling etter land og samarbeidsinstitusjon
 • CRIS5 -NVI-sammenligning av NVI-resultater på Cristin-institusjoner
  NVI-data for alle Cristin-brukerinstitusjoner med mulighet for sammenligning/sammenstilling.
 • CRIS6 -Forskningsresultater
  Alle registrerte resultater i Cristin for institusjonen, gjelder alle år og alle kategorier.Inndeling etter institusjonens undernivåer, hoved-og underkategorier, år m.m.
 • CRIS7 -Open Access
  NVI-resultater for institusjonen om open access og deponering.Inndeling etter institusjonens første undernivå, open access status, finansieringskilde, prosjektnummer, Sherpa Romeo Colorog år.
 • CRIS7.1 –Sammenligning av Open Access på Cristin-institusjoner
  NVI-resultater med status for open access og deponering og mulighet for sammenligning av Cristin-institusjoner samt søk av prosjektnumre på tvers av Cristin-institusjoner.
 • CRIS8 -Finansieringskilder
  Finansieringskilder for NVI-resultater for alle institusjoner. Inndeling etter institusjonens første undernivå, finansieringskilde, prosjektnummer, publikasjonsform, kvalitetsnivå og år
  Mulighet for sammenligning av finansieringskilder. Sektorsammenligning
 • CRIS9 -Administrative data
  Oversikt over registrerte ansettelser ved institusjonen i Cristin med informasjon om enhet og status aktiv/inaktiv
  Oversikt over alle stedhierarkier til Cristin-brukerinstitusjoner med NSD-stedkoder
 • CRIS10 –Prosjektdata(kilde og arbeidsbok kommer)
 • CRIS13 –Ryddelister til NVI-rapportering
 • Flere arbeidsbøker kan f.eks. ha kanaler eller kjønn/alder som tema eller være varianter av eksisterende arbeidsbøker som da ta i bruk datakildene som er fra rapporteringstids
Publisert 4. mars 2020 10:53 - Sist endret 4. mars 2020 10:53