Dokumentasjon

Publisert 19. mars 2020 09:51

Datakilder i DUCT er for det meste tematiserte utvalg fra cristin-databasen. En datakilde består av flere koblede tabeller fra cristin-databasen og det er gjort et utvalg av relevante variabler fra disse tabeller. I de fleste tilfeller er det lagt til enkle ferdige beregninger eller forenklende dimensjoner. Datakilder i DUCT er i all hovedsak”current”, de har status her-og-nå og blir oppdatert en gang om dagen, ca. kl 7.00 om morgen. Med mindre annet er angitt er datakilden en ”current”-kilde.

Publisert 4. mars 2020 10:53

Arbeidsbøkene i DUCT er tematisert. Visningene i en arbeidsbok starter med en generell oversikt, gjerne i form av en grafisk fremstilling. Visningene som følger blir gradvis mer detaljert og kan være grafisk eller i form av rapporter/krysstabeller. De siste visningene i arbeidsboken er gjerne rene lister.