Kjønnsfordeling

Grafene under viser kjønns- og aldersfordelingen blant publiserende forskere  som har vært (med)forfattere på vitenskapelige publikasjoner, og som krediterer institusjoner som rapporterer via Cristin.