Statistikk og rapporter

Vitenskapelig publisering

Årlig rapportering av vitenskapelige publikasjoner (NVI-rapporteringen) fra og med 2011

Kliniske behandlingsstudier

Årlig rapportering i helseforetakene på antall nye pasienter inkludert i kliniske behandlingsstudier (KBS-rapporteringen).

Annen statistikk og prosjekter

Om statistikk i Cristin

Cristins datautleveringsenhet håndterer alle henvendelser om utlevering av data og statistikk fra Cristin-basen.

Forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, medier og privatpersoner er alle blant mottakerne av data fra Cristin.