Statistikk og rapporter

Cristins datautleveringsenhet håndterer alle henvendelser om utlevering av data og statistikk fra Cristin basen.

Tilgjengeliggjøring av offentlige opplysninger (statistikk) og utlevering av spesialtilpassede rapporter og data er nedfelt i virksomhetens formål.

Forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, medier og privatpersoner er alle blant mottakerne av data fra Cristin.

NVI-resultater 2011-2018 (grafikk)

Grafisk fremstilling av resultatene av NVI-rapporteringen fra og med 2011

NVI-resultater 2011-2018 (pfd/excel)

Resultatfiler fra og med 2011

Institusjonsrapporter (DUCT)

Tjeneste for å gi institusjonene tilgang til å få ut rapporter og statistikker av egne data. Forutsetter brukertilgang.