Registrere et resultat

For å registrere et resultat, må du være logget på Cristin.

  • Sjekk om resultatet er registrert fra før! Du kan søke på tittel, forfatter, ISBN/ISSN, DOI m.m.  
  •  Velg "Registrer resultat". Dette kan du gjøre både fra menylinjen helt øverst, og via knapp fra forsiden når du er logget på. 
  • Fyll ut skjemaet. Alle felter med unntak av DOI er obligatorisk, men hvis resultatet har en DOI, anbefaler vi å registrere denne. 
  • Når alle obligatoriske felter er utfylt, vil "Registrer"-knappen nederst bli grønn og ved å klikke på denne, registreres resultatet.
  • Du får en grønn hake og CristinID på resultatet som kvittering på at resultatet er registrert.
  • Kvitteringen du får på at resultatet er registrert, er en lenke til resultatet. Ved å klikke på lenken kan du legge inn mer informasjon om resultatet. Feks. sammendrag, finansiering, volum, nr osv.

Se oversikt og definisjon av kategorier i Cristin

"Steg-for-steg"-veiledning i bilder

Registrere et resultat
Publisert 6. okt. 2020 14:23 - Sist endret 22. des. 2020 09:36