Veiledninger

Veiledninger, sjekklister og flytdiagram som hjelper deg å utføre arbeidsoppgaver i Cristin.

"Innføring i Cristin" er større hefter som gir deg en mer helhetlig innføring i et tema.

Ikoner

= Innføringshefte

= Veiledning

= Flytdiagram

= Sjekkliste