Sted- og persondata

Opprettelse og endring av stedstruktur i Cristin

Veiledning for opprettelse og endring av stedstruktur i Cristin

Fusjoner

Oversikt over planlagte fusjoner

Automatisk overføring av sted- og persondata (xml)

Beskrivelse av xml-skjema for oversending av sted- og persondata til Cristin

Filoverføring for sted- og persondata

Beskrivelse av filsykroniseringstjenesten for automatisk oversending av persondata (UiO)