Planlagte fusjoner

Ved hjelp av strukturreformen ønsker regjeringen å samle ressurser på færre, men sterkere institusjoner.

Fullførte fusjoner 2018

Institusjon Status
Uni Research AS + Christian Michelsen Research AS + IRIS AS + Agderforskning AS + Teknova AS + Uni Research Polytec = NORCE Norwegian Research Centre AS Fullført
VID vitenskapelige høgskole + Høgskolen Diakonova Fullført
Havforskningsinstituttet + NIFES Fullført
SINTEF AS + SINTEF Petroleum AS + Tel-Tek Fullført
Det som var samlet under paraplyen Forsvarets gjenspeiler nå fusjoner av Forsvarets høgskoler. I praksis har Forsvaret i Cristin endret navn til Forsvarets høgskoler, der etterretningshøgskolen ikke lenger er en del av Cristin. Fullført

Fullførte fusjoner 2017

Institusjon Status
Høgskolen i Bergen + Høgskulen i Sogn og Fjordane + Høgskolen Stord/Haugesund = Høgskulen på Vestlandet Fullført
Høgskolen i Hedmark + Høgskolen i Lillehammer = Høgskolen i Innlandet Fullført
Universitetet i Bergen + Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fullført
Universitetet i Oslo + UNIK - Universitetssenteret på Kjeller Fullført
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS + SINTEF Fiskeri og havbruk AS = SINTEF Ocean AS Fullført

Fullførte fusjoner 2016

Institusjon Status
NTNU + Høgskolen i Sør-Trøndelag + Høgskolen i Ålesund + Høgskolen i Gjøvik Fullført
UiT – Norges arktiske universitet + Høgskolen i Harstad + Høgskolen i Narvik Fullført                                
Høgskolen i Buskerud og Vestfold + Høgskolen i Telemark = Høgskolen i Sørøst-Norge Fullført
Universitetet i Nordland + Høgskolen i Nesna + Høgskolen i Nord-Trøndelag = Nord Universitet Fullført
Høgskolene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien samt Misjonshøgskolen = VID vitenskapelige høgskole  Fullført
Høgskolen i Oslo og Akershus + Norsk institutt for by- og regionforskning + Statens institutt for forbruksforskning Fullført
Folkehelseinstituttet + Statens institutt for rusmiddelforskning + Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten Fullført
Bioforsk + Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning+ Norsk institutt for skog og landskap = NIBIO - Norsk institutt for Bioøkonomi Fullført
Norut Tromsø + Norut Alta = Norut - Northern Research Institutt Fullført

 

Registrering av publikasjoner

Publikasjoner registreres inntil videre på den gamle institusjon, så lenge de nye, fusjonerte institusjonene med underenheter ikke er opprettet. Status på fusjonsprosessen vil bli lagt ut. Det er allikevel ingen fare for at man registrerer med feil tilknytning, da de gamle institusjonene ikke vil være mulig å legge til lenger, når fusjonen er gjennomført i Cristin.

Alle publikasjoner som registreres på gamle institusjoner vil automatisk flyttes til ny institusjon i Cristin i samarbeid med superbrukerne på institusjonene som fusjonerer.

 

Informasjon for superbrukere på institusjoner som fusjonerer

Det velges én Cristin superbruker blant institusjonene som fusjonerer som blir kontaktperson for Cristin, dette er som regel superbrukeren på morinstitusjonen. 

I løpet av høsten er det ønskelig at det er etablert dialog med Cristin-sekretariatet om fusjonsprosessen. Forskjellige institusjoner har forskjellige behov, så det vil ikke nødvendigvis følges et felles opplegg for fusjonsprosessene.

Fordi vi skal gjennomføre flere fusjoner etter NVI-rapporteringen i 2018, vil vi i Cristin gjennomføre fusjonsprosesser parallelt i stedet for å gjennomføre en fusjon av gangen, som vi normalt gjør.

Har du oppdateringer til denne nettsiden, ta gjerne kontakt på e-post: support@cristin.no

 

Publisert 20. okt. 2017 13:34 - Sist endret 14. mars 2019 15:07