Registrere land som forfattaradresse

Om ein ikkje finn ein utanlandsk institusjon i Cristin, kan ein registrere landet i staden. Korleis dette kan gjerast, er beskrive i Handlingsbeskrivelsen [Registrere/endre forfatteradresse på ein post.]

Publisert 29. sep. 2017 09:35