NVI-kategorier

Det er ikke alle kategorier som er rapporterbare. I Cristin, er det viktig at du velger riktig kategori dersom en publikasjon skal rapporteres. 

NVI-kategorier
Kategorier som kan rapporteres Kommentar
Vitenskapelig artikkel Må være i godkjent kanal
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review Må være i godkjent kanal
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie Kan ikke rapporteres i seg selv. For at delene/kapitlene skal kunne rapporteres, må de være registrert i denne hovedkategorien.
Vitenskapelig monografi Må være publisert av godkjent forlag
Vitenskapelig kommentarutgave Må være publisert av godkjent forlag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel Må være del av Vitenskapelig Antologi/Konferanseserie

 

Publisert 6. juni 2019 12:07 - Sist endret 6. juni 2019 12:07