Eg skal rapportere til Forskingsrådet og må registrere prosjektkode på publikasjonen

Viss du skal rapportere til Forskingsrådet, og vil hente opp publikasjonane dine registrert i Cristin i systemet til Forskingsrådet, må du registrere prosjektkode på publikasjonen.

Per i dag er det ikkje noka kopling mellom Cristin sin prosjektkatalog og systemet til Forskingsrådet.

Brukarrettleiing for å registrere prosjektkode på ein publikasjon finn du her: https://www.cristin.no/om-cristin/rapportering-via-cristin/registrere-nfr-prosjektnummer.html

Publisert 29. sep. 2017 09:19 - Sist endret 23. okt. 2017 13:56