Eg har registrert ein vitskapleg artikkel i ein antologi, men boka er ikke vitskapleg

Årsaka til at boka ikkje er vitskapleg, kan vere at boka er vurdert og registrert som Fagbok eller Lærebok.

Bøker som er registrerte som fagbok/lærebok er ikkje teljande i høve til publiseringssystemet. Viss du meiner boka er klassifisert feil kan du ta kontakt med Cristin-superbrukar frå institusjonen din.

Publisert 29. sep. 2017 09:32 - Sist endret 29. sep. 2017 09:33