Registrere

Det er ikke alle kategorier som er rapporterbare. I Cristin, er det viktig at du velger riktig kategori dersom en publikasjon skal rapporteres. 

Om ein ikkje finn ein utanlandsk institusjon i Cristin, kan ein registrere landet i staden. Korleis dette kan gjerast, er beskrive i Handlingsbeskrivelsen [Registrere/endre forfatteradresse på ein post.]

Det hender at ISBN ikkje 'validerer'. Ein måte å kome rundt dette på er å skrive 10 0'er (ev. 13) i ISBN-feltet. OBS! I merknadsfeltet skriv du ned det ISBN-et som er trykt i boka og ei forklaring på at ISBN ikkje validerer.