Må eg logge meg på både dagens Cristin og ny Prosjektkatalog?

I ein overgangsfase må du logge deg på både Prosjektkatalogen og dagens Cristin (forskingsresultat m.m.) Brukarnamn og passord vil vere det same båe stader. Vi jobbar med å gjere overgangsfasen så kort som mogleg.

Bakgrunnen for dette er at prosjektkatalogen er fornya og er som første teneste flytta over til ein ny versjon av Cristin. Dei ulike tenestene vil gradvis bli flytta over til den nye versjonen til dagens Cristin er avvikla. Du kan lese meir om videreutviklinga av Cristin på Prosjektsider for vidareutvikling.

Publisert 18. sep. 2017 09:39 - Sist endret 31. okt. 2017 08:36